Ý nghĩa các tùy chọn lập trình gia công theo Contour bằng phần mềm Catia

Tạo chu trình gia công một vùng trên 1 chi tiết bằng cách sử dụng Contour như là đường dẫn.

– Các Geometry Tab PageMachining Parameter Strategy Tab Page có các thông số tương tự như ở các chu trình gia công tinh đã trình bày ở trên.

Có 3 kiểu chu trình gia công Contour Machining. Vào Machining Parameter Strategy Tab Page . Trong phần Guiding Strategy:

 

con catia 1 con catia 2

  • Parallel Contour:

– Toolpath quét một vùng tạo các Pass liên tục với độ xa tăng dần (hoặc gần dần) so với phía có 1 đường Contour làm đường dẫn, các Pass Toolpath là các offset song song với đường Contour dẫn.

– Trong Machining Parameter Strategy Tab Page, Click chọn Parallel Contour. Click Strategy Tab.

– Trên ICon động, Click vào Guide 1 và chọn 1 Contour trên màn hình đồ hoạ. Đó sẽ là đường Contour Guide mà căn cứ vào đó sẽ tạo đường Toolpath gồm nhiều Pass liên tục song song với đường dẫn Contour Guide đó, mỗi đường cách nhau 1 khoảng cách nhất định và vùng có Toolpath sẽ cách Contour Guide 1 khoảng cách yêu cầu theo định nghĩa.

 

con catia 3

Pencil Rework: Cho bạn bắt đầu một chu trình Pencil tự động (định nghĩa thiết lập thông số mặc định) tại cuối của chu trình Contour Driven. Đây là chu trình gia công lại tại các vị trí gia công còn thừa vật liệu như góc Corner,… .Nếu chọn Without thì sẽ không tạo chu trình Pencil Operation tại cuối chu trình Contour Driven, còn nếu chọn With thì sẽ tạo ra chu trình gia công Pencil Operation. Có thể thấy qua 2 hình sau:

 

 

con catia 4

Có thể thấy, với lựa chọn Pencil ReworkWith thì ta thấy trên hình xuất hiện các đường Toolpath gia công lại các góc và các đường góc của hốc trên hình. Còn với lựa chọn là Without thì không hề có.

– Offset on Contour: Khoảng cách dụng cụ cắt sẽ là từ đường Contour Guide dẫn bắt đầu từ đường Contour Guide tại vị trí bắt đầu chu trình. Như hình sau:

 

con catia 5

– Maximum width to machine: Định nghĩa chiều rộng của vùng gia công bắt đầu từ Contour Guide.

con catia 6


– Step Over Side: Định nghĩa phía vùng sẽ gia công (trái Left hoặc phải Right của đường Contour Guide).

– Direction: Hướng của Pass của Toolpath. To Contour nghĩa là Pass đầu tiên của chu trình gia công sẽ ở vị trí xa Contour Guide nhất, và dao sẽ bắt đầu gia công ở đường Pass đó và các đường pass tiếp theo sẽ hướng về phía Contour Guide. From Contour thì ngược lại, dao sẽ bắt đầu gia công đường Pass thứ nhất tại Contour Guide và các Pass tiếp theo sẽ đi ra dần Contour Guide.

– Initial Tool Position: Vị trí nơi mà dụng cụ cắt sẽ bắt đầu so với đường Contour. Gồm On/To/Past.

con catia 7

  • Between Contours:

con catia 8

– Dụng cụ cắt quét giữa 2 đường Contour Guide dọc theo Toolpath có được từ việc nội suy giữa 2 đường Contour Guide. Cuối của mỗi Pass nằm trên 2 Stop Contour.

– 4 Open Contours (Có thể không cần thiết phải kết nối hoàn toàn tất cả chúng). Dao sẽ gia công quét qua vùng giữa 2 Contour Guide. Guide 1 và Guide 2 là 2 Contour giữa chúng sẽ được gia công. Stop 1 và 2 là giới hạn gia công của các Machining Paths.

con catia 9

– 4 Points on Closed Contour: P1, P2, P3, P4 là 4 điểm lựa chọn trên Contour trong vùng đó sẽ được gia công. Lưu ý Click vào đường Contour trên ICon động và chọn Contour kín trên màn hình đồ hoạ.

con catia 10

Stepover: Constant on Part: Khoảng Stepover với các khoảng cách không đổi trên Part; Maximum on Part: Khoảng Stepover với một khoảng cách giữa các pass phải được lưu ý.

con catia 11 con catia 12

– Position: Định vị trí của dụng cụ cắt so với đường Guide Contour (Inside:Phía trong; Outside: Phía ngoài; On: Trên).

con catia 13

– Offset : Offset dụng cụ cắt so với Contour Guide. Với giá trị offset âm, Toolpath sẽ bắt đầu bên ngoài của đường Contour Guide, với 1 giá trị dương nó sẽ bắt đầu tại phía trong của đường Contour.

– Collision check: Khi trục khác Other Axis được kích hoạt, sử dụng check Box để kiểm tra sự va chạm phần gía kẹp dao của dụng cụ cắt Toolholder.

con catia 14

  • Spine Contour:con catia 15

– Chọn 1 Contour trên Part để làm tham khảo cho chu trình gia công. Các Pass sẽ được tạo trên vùng chi tiết tương ứng với Contour nằm trên đó, tuy nhiên các Pass sẽ giao cắt với đường Guide Contour theo phương vuông góc. Một số vùng mà đường Guide Contour không tới thì sẽ không có được đường Pass gia công. Như hình sau:

con catia 16