Posts From hoang_tranyen

Bài giảng Solidworks Cơ bản – Nâng cao_Bài 6: Kiểm tra trong quá trình lắp ráp & Thiết kế theo cấu hình (Configuration)

access_timeTháng Tư 5, 2018

7. Kiểm tra trong quá trình lắp ráp 8. Thiết kế theo cấu hình (Configuration)    

Bài giảng Solidworks Cơ bản – Nâng cao_Bài 5: Môi trường tạo hình chiếu

access_timeTháng Tư 5, 2018

6. Môi trường tạo hình chiếu  

Bài giảng Solidworks Cơ bản – Nâng cao_Bài 4: Môi trường lắp ráp 

access_timeTháng Tư 5, 2018

5. Môi trường lắp ráp 

Bài giảng Solidworks Cơ bản – Nâng cao_Bài 3: Môi trường tạo khối Features

access_timeTháng Tư 5, 2018

4. Môi trường tạo khối Features

Bài giảng Solidwoks Cơ bản – Nâng cao_Bài 2: Môi trường vẽ phác thảo Sketch 3D

access_timeTháng Tư 4, 2018

3. Môi trường vẽ phác thảo Sketch 3D  

Bài giảng Solidwoks Cơ bản – Nâng cao_Bài 1: Giới thiệu Solidwoks Premium & Môi trường vẽ phác thảo Sketch 2D

access_timeTháng Tư 3, 2018

1. Giới thiệu Solidwoks Premium Phần mềm Solidwork Premium (2016) là một trong những bộ phần mềm chuyên dùng của hãng Dassault System sản xuất,

Kết cấu Inventor_Bài 19: Thiết kế theo kiểu Farame & Xuất bản vẽ 2D sang định dạng AutoCad

access_timeTháng Tư 2, 2018

10. Thiết kế theo kiểu Farame Lệnh Standard (mm).iam Công dụng: vào môi trường trường lắp ráp 11. Xuất bản vẽ 2D sang định dạng

Kết cấu Inventor_Bài 18: Lắp ráp mô hình và ví dụ & Dynamic simulation (mô phỏng chuyển động)

access_timeTháng Tư 2, 2018

8. Lắp ráp mô hình và ví dụ 8.1. Lắp ráp mô hình  8.2. Ví dụ 9. Dynamic simulation (mô phỏng chuyển động) Lệnh Standard

Kết cấu Inventor_Bài 17: Môi trường lắp ráp Assemble

access_timeTháng Ba 30, 2018

7. Môi trường lắp ráp Assemble    

Kết cấu Inventor_Bài 16: Môi trường vẽ phác thảo sketch 3D & Tham kế bản vẽ theo tham số

access_timeTháng Ba 30, 2018

4. Môi trường vẽ phác thảo sketch 3D 5. Tham kế bản vẽ theo tham số  

1 2 3 4
menu
menu