Autocad

Kéo dài đối tượng đến đối tượng giao – Lệnh Extend AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Lệnh này chỉ dùng để kéo dài một hoặc nhiều đường đến một đường giới hạn. Tương tự như lệnh Trim, lệnh Exten cũng yêu

Xén một phần đối tượng – Lệnh Trim AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Lệnh Trim chỉ dùng để xén một phần đối tượng. Đoạn cần xén trong lệnh Trim được giới hạn bởi một hoặc hai đối tượng

Xóa đối tượng – Lệnh Erase AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Đây là lệnh cơ bản nhất trong nhóm lệnh hiệu chỉnh đối tượng sau khi vẽ. Lệnh này dùng đề xòa hoàn toàn một đối

Các phương pháp lựa chọn đối tượng AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh (Modify Command) tại dòng nhắc “Select objects ” ta chọn đối tượng hiệu chỉnh theo các phương pháp

Dựng hình và các lệnh liên quan AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Trong AutoCAD Mechanical cung cấp cho chúng ta công cụ tạo các đường dựng hình (đường C-Line), từ những đường dựng hình này giúp ta

Vẽ mặt cắt và ký hiệu vật liệu – Lệnh Hatch AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Trong AutoCAD Mechanical cung cấp các lệnh để gọi trực tiếp các mẫu mặt cắt với góc nghiêng (Angle) và khoảng cách giữa các đường

Các lệnh liên quan đường thẳng AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Vẽ đường Zigzag – Lệnh Zig-Zag Line Gọi lệnh Zig-Zag Line bằng các cách sau: Lệnh Zig-zag Line tương tự như lệnh Line, sau khi

Các lệnh vẽ đường tâm AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Trong AutoCAD Mechanical ta có thể tạo tự động các đường tâm. Các đặc điểm đường tâm bao gồm tất cả các lệnh liên quan

Chia đối tượng thành các đoạn bằng nhau cho trước – Lệnh Measure AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Dùng để chia các đoạn thẳng, cung tròn, đường tròn… thành các đoạn bằne nhau với kích thước xác định cho trước. Tại vị trí

Chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau – Lệnh Devide AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Dùng để chia các đoạn thẳng, cung tròn, đường tròn… thành nhiều đoạn bằng nhau. Tại vị trí các điểm chia, AutoCAD Mechanical sẽ vẽ

menu
menu