Autocad

Cách vẽ đa giác đều – Lệnh Polygon AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Polygon là một đa giác đều có thể nội hoặc ngoại tiếp với đường tròn cùng tâm, AutoCAD Mechanical có thể tạo một Polygon có

Tùy chọn vẽ đường cong spline- Lệnh Spline AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Dùng để vẽ đường cong đa tuyến (đường cong bật cao) hoặc đường có biên dạng bất kỳ. Gọi lệnh Spline bằng các cách sau:

Tùy chọn vẽ đa tuyến – Lệnh Polyline AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Dùng để vẽ đa tuyến. Lệnh này tương tự như lệnh Line, tuy nhiên Pline có nhiều chức năng hơn. Lệnh Pline có 3 đặc

Vẽ hình chữ nhật – Lệnh Rectange AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Dùng để vẽ hình chữ nhật. Đặc điểm lệnh Rectang là 4 đoạn thẳng tạo nên hình chữ nhật là 1 đối tượng duy nhất

Các tùy chọn vẽ hình Ellipse và cung Ellipse – Lệnh Ellipse AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Gọi lệnh vẽ hình Ellipse bằng các cách sau: Mặc định khi gọi lệnh bằng dòng Command, chương trình sẽ cung cấp cho ta cách

Các tùy chọn vẽ cung tròn – Lệnh Arc AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Gọi lệnh vẽ cung tròn bằng các cách sau: Mặc định khi gọi lệnh bằng dòng Command, chương trình sẽ cung cấp cách vẽ cung

Công cụ truy bắt điểm trong AutoCAD Mechanical – OSNAP AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Chế độ truy bắt điểm Thường trú: tự động bắt chính xác vị trí các điểm dựa trên các đối tượng đã có thông qua

Vẽ đường tròn – Lệnh Circle AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Gọi lệnh vẽ đường tròn bằng các cách sau: Vẽ đường tròn biết tâm và bán kính R Mặc định khi gọi lệnh bằng dòng

Vẽ đoạn thẳng – Lệnh Line AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Nét cơ bản nhất của các đối tượng là đoạn thẳng, Line. Đoạn thẳng có thể nằm ngang, thẳng đứng hoặc nghiêng. Trong lệnh này

Các phương pháp nhập tọa độ điểm AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Các lệnh vẽ nhắc chúng ta phải nhập tọa độ các điểm vào ữong bản vẽ. Ví dụ khi ta thực hiện lệnh Line xuất

menu
menu