Bộ điều khiển bằng máy tính

Bộ điều khiển bằng máy tính

Sự điều khiển bằng số (NC) có thể được định nghĩa là phương pháp điều khiển chính xác hoạt động của máy công cụ bằng một chuỗi lệnh được mã hóa, gồm có chữ số, ký tự, và ký hiệu mà thiết bị điều khiển máy (MCU) có thể hiểu. Các lệnh này được chuyển thành xung điện mà các động cơ và bộ điều khiển của máy tuân theo để thực hiện các hoạt động gia công một chi tiết. Chữ số, ký tự, và ký hiệu là các lệnh đã mã hóa dựa vào các khoảng cách đặc biệt, các vị trí, các chức năng, hoặc các chuyển động mà máy công cụ có thể hiểu khi gia công chi tiết. Các thiết bị đo và ghi chép được kết hợp vào các máy cõng cụ điều khiển bằng máy tính bảo đảm chi tiết đang được chế tạo sẽ chính xác. Các máy điều khiển bằng máy tính (CNC) hạn chế tới mức thấp nhất sai sót của con người.

Lý thuyết CNC

Bộ điều khiển bằng máy tính (CNC) và máy tính đã mang lại những thay đổi to lớn trong công nghiệp gia công kim loại.’Những máy công cụ đời mới, kết hợp với CNC, cho phép công nghiệp sản xuất các chi tiết đồng nhất, với các độ chinh xác mà chỉ cách đây vài năm không thể mơ thấy được. Chi tiết giống nhau có thể được tái sản xuất với độ chinh xác như nhau với số lần bất kỳ, nếu chương trình CNC đã được chuẩn bị đầy đủ, máy tính đã được lập trình đúng, và máy được lắp đặt chính xác. Các lệnh điều hành điều khiển máy công cụ tự động thực hiện với tốc độ, đô chính xác, hiệu suất, và khả năng lặp lại đáng kinh ngạc.

Vai trò của máy tính trong CNC

Máy tính cũng có nhiểu ứng dụng trong toàn bộ quá trình sản xuấ, được dùng để thiết kế chi tiết sử dụng phần mềm thiết kế với máy tính (CAD), thử nghiệm, kiểm tra, kiểm soát chất lượng, lập kế hoạch, điều khiển việc kiểm kê, thu thập dữ liệu, iập lịch công tác, sắp xếp hàng

vào kho, và nhiều chức năng khác trong sản xuất. Máy tính giữ ba vai trò chính trong CNC:

1-  Hầu hết các thiết bị điều khiển máy (MCU) bao gồm hoặc kết hợp với máy tính trong hoạt động của chúng. Những thiết bị này thường được gọi là bộ điều khiển số với máy tính (CNC).

2- Việc lập trình chi tiết cho hầu hết các máy công cụ CNC được thực hiện với sự trợ giúp của máy tính ngoại tuyến.

3- Sự gia tăng số lượng máy công cụ được điều khiển hoặc giám sát bởi các máy tính, các máy tính này có thể được đặt trong một phòng điều khiển riêng biệt hoặc thậm chí trong nhà máy khác. Máy này thường được gọi là bộ điều khiển số trực tiếp (DNC).

 

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu