Các bước thao tác để kiểm tra bài toán ổn định mái dốc với Geoslope V5

Kiểm tra bài toán

Ta cần kiểm tra việc xác định bài toán bằng SLOPE/W để chắc rằng các thông số và thiết lập được tạo đúng. Dùng lệnh Tools Verify để phân tích và tìm ra các sai sót trong bài toán tính ôn định dốc này.

Các bước kiểm tra:

1. Chọn Verify từ thực đơn Tool. Hộp thoại sau xuất hiện:

n1

2. Chọn nút Verify. SLOPE/W kiểm tra dữ liệu của bài toán. Nếu có sai sót thì chương trình sẽ hiển thị các thông báo. Các sai sót tìm được hiển thị ở dòng cuối cùng trong hộp thoại. Ví dụ, nếu một đường thẳng không nối với biên thì trong hộp thoại Verify Data sẽ hiển thị như sau:

n2

3. Để xem các thông báo kiểm tra trong danh mục hộp thoại ta mở rộng hộp thoại bằng cách kéo đáy cửa sổ xuống phia dưới tới khi mọi thông tin được hiển thị.

4. Khi bạn đã xem xong những thông báo trong hộp thoại Verify Data, chọn Done.

 

Lưu lại bài toán

Việc xác định bài toán bây giờ đã làm xong. Chọn File Save để cất giữ bài toán vào cùng tên tệp mà trước đây đã lưu giữ, như Learn.SLP. SOLVE đọc số liệu bài toán từ tệp này để tính các hệ số an toàn.

Giải bài toán

Phần 2 của việc phân tích là dùng chức năng SLOPE/W SOLVE để tính các hệ số an toàn.

Để khởi động SOLVE và tự động nhập tệp số liệu Learn.SLP, nhấn vào nút SOLVE trong thanh công cụ Define Standard:

n3

Cửa sổ SOLVE sẽ xuất hiện. SOLVE tự động mở tệp số liệu Learn.SLP và hiển thị tên tệp số liệu đó trong cửa sổ SOLVE.

n4

Đồng thời, bạn có thể khởi động SOLVE bằng cách nhấn vào hình tượng SOLVE trong SLOPE/W Group folder và mở Learn.SLP bằng lệnh File Open Data. Tuy nhiên, đơn giản hơn có thể khởi động SOLVE từ thanh công cụ Define Standard khi muốn phân tích một bài toán vừa xác định.

Bắt đầu giải

Để bắt đầu giải tính các hệ số an toàn, nhấn phím Start trong cửa sổ SOLVE.

Một chấm xanh xuất hiện giữa các phím Start và Stop; chấm xanh nhấp nháy trong khi tiến hành tính toán.

Trong khi tính toán, SOLVE hiển thị các hệ số an toàn nhỏ nhất và số mặt trượt đang được phân tích. Đối với bài toán ví dụ, tất cả 36 mặt trượt được phân tích.

n5

SOLVE ghi các kết quả phân tích vào một loạt tệp, như mô tả trong đoạn Limit Equilibrium Method. CONTOUR đọc những tệp này để hiển thị kết quả.

 

Thoát khỏi SOLVE

Sauk hi đã tính toán xong bạn vào File Exit để thoát SLOPE/W SOLVE, hoặc nhấn phím minimize phía bên phải cửa sổ SOLVE để đưa nó về dạng một biểu tượng.

 

Xem kết quả

Chức năng của SLOPE/W CONTOUR cho phép bạn xem kết quả phân tích tính toán bằng dồ thị:

– Bằng cách hiển thị bất kì phần phân tích mặt dốc nào cùng hệ số an toàn tương ứng.

– Bằng hình vẽ các đường biên của hệ số an toàn.

– Bằng cách hiển thị hình dạng đồ thị tùy ý và đa giác lực của bất kì phần nào trong vùng mặt trượt nhỏ nhất.

– Bằng các vẽ các đồ thị có kết quả tính toán.

Để khởi động Contour và tự động nhập tệp số liệu Learn.SLP nhấn nút Contour trên thanh công cụ Define Standard. Đó là cách tương tự như đã làm với SOLVE trước đây.

n6

Cửa sổ CONTUOR hiển thị và tự động mở tệp số liệu Learn.SLP:

n7

Hoặc bạn có thể bắt đầu Contour bằng cách nhấn vào biểu tượng Contour trong thư mục Slope/W Group và mở tệp Learn.SLP bằng lệnh File>Open. Tuy nhiên để đơn giản hơn viẹc xem kết quả của một bài toán đã được phân tích, khởi động Contour từ thanh công cụ Define Standard.

Hình hiển thị trong cửa sổ CONTOUR sẽ được vẽ tuỳ theo View Preferences được chọn tại thời điểm lưu giữ bài toán trong Define. Bạn có thể xem các phần khác nhau của hình vẽ bằng cách chọn Preferences từ thực đơn CONTOUR View hoặc chọn các mục trên thanh công cụ View Preferences.

Bạn có thể tham khảo thêm tài liệu:

DVD HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG PHÂN TÍCH TRONG PHẦN MỀM GEO SLOPE

c3

menu
menu