Các kiến thức cần thiết để sử dụng công thức trong SEEP/W của Geo Slope

Phần mềm Geo Slope có ứng dụng ưu việt trong các tính toán địa chất, cơ học đất dùng trong các ứng dụng tính toán và thiết kế nền móng. Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn các nội dung cần biết trước khi bắt đầu tìm hiểu cách thao tác và sử dụng phần mềm Geo slope nói chung mà cụ thể là phần tính toán áp lực nước lỗ rỗng từ đó có độ thấm và độ cố kết đất nền nhằm đề ra cách xử lý cụ thể cũng như thời gian cố kết đất. Phục vụ đắc lực cho việc thiết kế công trình và xác định hướng thi công có hiệu quả.


j1

Các đặc tính của đất

Hệ số thấm của đất có chức năng thể hiện áp lực nước lỗ rỗng âm trong vùng bão hòa. Hệ số thay đổi hàm lượng nước phụ thuộc vào áp lực nước lỗ rỗng trong quá trình cố kết. Độ thấm có thể được định nghĩa là bất đẳng hướng theo hai hướng trực giao.

Quá trình lặp

Bản chất phi tuyến tính của các phương trình phần tử hữu hạn được xử lý bằng cách sử dụng một chương trình tìm kiếm bán kính lặp đi lặp lại có hiệu quả. Các công cụ đồ họa có thể dùng khi thao tác để giúp bạn đánh giá độ cố kết đạt được. Điều này đã được chứng minh là cực kỳ hữu ích trong việc giải quyết các hệ thống có dòng chảy phi tuyến tính.

Lưu lượng dòng chảy

SEEP / W tính tổng lưu lượng qua một hoặc nhiều mặt cắt thông qua các lưới.

 

Các tính năng

• Phân tích các kiểu bao gồm trạng thái ổn định giới hạn và không giới hạn lưu lượng, dòng chảy chuyển đổi, dòng 2-D trong một mặt cắt ngang hoặc theo bản vẽ hình chiếu, và dòng chảy đối xứng trên trục 3D.

• Các loại đường biên điều kiện bao gồm đầu vào, áp lực đầu vào, hoặc lưu lượng dòng chảy là một hằng số hay một hàm phụ thuộc thời gian; chịu áp lực; chuyển dòng như một chức năng của phần tính toán đầu vào; xem xét và điều chỉnh các điều kiện mặt thấm.

• Thể tích hàm lượng nước và khả năng dẫn nước có thể được ước tính từ các thông số cơ bản và kích thước hạt.

• Thời gian tương ứng để đảm bảo việc sử dụng các bước thời gian tối ưu trong việc lưu chuyển qua việc phân tích những thay đổi đột ngột trong điều kiện biên.

• Lưu lượng dòng phân định.

• Và nhiều tính năng khác!

 

 

Tích hợp các ứng dụng khác

Phần tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng được tạo ra bởi SIGMA/W hoặc QUAKE/W.

Áp lực nước lỗ rỗng dư được tạo ra bằng cách đặt tĩnh tải hoặc bằng các rung động trong một trận động đất có thể được đưa vào SEEP / W để nghiên cứu khoảng thời gian tiêu tán hết áp lực dư.

Dùng áp lực nước lỗ rỗng SEEP/W trong SLOPE/W

Sử dụng các yếu tố tính toán xác định áp lực nước lỗ rỗng hữu hạn trong SLOPE / W có thể để làm việc với với điều kiện bão hòa hoặc không bão hòa thất thường hoặc điều kiện áp lực nước lỗ thoáng qua trong phân tích ổn định. Ví dụ, bạn có thể phân tích những thay đổi độ cố kết từ từ như những thay đổi áp lực nước lỗ rỗng theo thời gian.

Sử dụng dữ liệu SEEP/W bên trong một mô hình CTRAN để vận chuyển chất gây ô nhiễm, hoặc một mô hình TEMP/W để phân tích truyền nhiệt đối lưu.

Bạn có thể tham kảo thêm tài liệu tại:

DVD HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG PHÂN TÍCH TRONG PHẦN MỀM GEO SLOPE

 

menu
menu