Các kiểu phác thảo Topsolid 2013

Phác thảo

Hay còn gọi là công đoạn dựng hình, áp dụng khi tạo các chi tiết không theo tiêu chuẩn, tiêu chuẩn là hình khối, hình trụ, hình cầu, hình nón, là những đối tượng 3d có thể tạo trực tiếp thông qua 1 lệnh.

Có hai loại phác thảo là phác thảo 2D và phác thảo 3D.

2D nghĩa là không gian 2 chiều, bạn chỉ vẽ được trên mặt phẳng

3D là không gian 3 chiều, bạn có thể vẽ theo mọi hướng

Có nhiều cách để tạo phác thảo, cách đơn giản nhất là nhấp phải vào mặt chuẩn và chọn Sketch. Hoặc chọn từ lệnh 2D Sketch > Sketch..

Frame

Thể hiện các phác thảo con trên bản vẽ dựng hình, mũi tên dài hơn là trục X, ngắn hơn là trục Y.t.topsolid 1

Vị trí của Fram này có thể thay đổi thông qua lệnh “2D Sketch > Position Sketch…

Hệ tọa độ

Là nơi xác định vị trí của các đối tượng trong không gian. Thường theo hệ Đề Các

“2D Sketch > Point…” đây là phác thảo cho điểm, bạn nhập vị trí tọa độ X, Y cho đối tượng ví dụ như X=20, Y =20 rồi enter.

Lưới

Nếu bạn đã có vị trí điểm hoặc chỉ đơn giản là nhấp chọn điểm thì không cần phải nhập tọa độ cho từng điểm, ở đây bạn nên dùng chế độ lưới, cho khoảng cách các lưới và bắt điểm trên đó.

Ta dễ dàng thay đổi các chế độ cho lưới thông qua tùy chọn “2D Sketch > Modify grid…”

Hoặc chọn chế độ bắt điểm với các điểm gần vị trí lưới, bạn chỉ cần nhấp khi đó điểm nào gần nhất sẽ được bắt điểm.

“2D Sketch > Modes > Magnetic grid”

Profile

Là tạo các biên dạng, có thể là biên dạng kín hoặc hở, nó là một phần trong phác thảo và dùng nó để tạo các hình học 3D bằng cách kết hợp với các lệnh kháct.topsolid 2

Bạn có thể dùng nhiều loại hình học kết hợp với nhau như đường thẳng, rồi cung tròn, rồi các hình chữ nhật,.. Hoặc có thể dùng lệnh vẽ liên tiếp các đường “2D Sketch > Contour…”

Tiết diện

Là phần mặt cắt của đối tượng, giống như trong autocad ta có lệnh Hatcht.topsolid 3

Đường dựng

Là những đường không tham gia vào thực thi hình học, chúng chỉ dùng để tham chiếu trong quá trình vẽ như đường gióng, đường tâm,..

“2D Sketch > Modes > Construction”t.topsolid 4

Nhìn vào hình ta cũng có thể thấy là các đường dựng sẽ có dạng nét chấm gạch.

menu
menu