Các lệnh tạo đối tượng Revit MEP

3D View

Mở ra bản vẽ 3D mặc định. Có thể xoay mô hình để quan sát các góc khác nhau của mô hình trong quá trình thao tác.

lenh tdt 1

Tùy chọn này có 3 lệnh, khi nhấp vào biểu tượng 3D view, các lệnh hiển thị như sau:lenh tdt 2

Chức năng của các lệnh này:

  • Default 3D View: Mở ra bản vẽ mô hình 3D mặc định
  • Camera: Tạo một hình ảnh chụp dạng 3D của mô hình. Lệnh này giúp bạn có thể có các hình ảnh mô phỏng mô hình thực dùng trong việc bổ sung hồ sơ thiết kế khi làm việc với các nhà đầu tư hay các chuyên gia tư vấn,…
  • Walkthrough: Tạo các hình ảnh hoạt cảnh của mô hình 3D

Bạn cũng có thể chọn nhanh lệnh 3D view bằng cách chọn biểu tượng 3D View ở thanh công cụ trên cùng của màn hình. Đây là lệnh mà bạn sẽ sử dụng thường xuyên trong suốt quá trình tạo lập mô hình, nó có chức năng quan trọng trong việc xem xét và kiểm tra lại một chi tiết cấu kiện trong mô hình sau khi tạo và thiết lập mặc tính cho chúng.

Section

Tùy chọn này cho phép tạo các mặt cắt trong bản vẽ

Sau khi chọn lệnh này, bạn sẽ biểu tượng chuột thay đổi thành hình dấu thập, bạn nhấp chọn điểm đầu và điểm cuối tạo một mặt cắt trên bản vẽ. Khi nhấp chọn điểm đầu, chương trình hiển thị cho bạn góc và phương của mặt cắt đang tạo.
lenh tdt 3

Sau khi tạo mặt cắt, bạn có thể nhấp vào đường thể hiện mặt cắt Section này và hiệu chỉnh các đặc tính của nó, biểu tượng mũi tên dùng hiệi chỉnh khung bao khu vực hiển thị trên mặt cắt, điểm tròn để thay đổi kích thước và biểu tượng mủi tên dùng hiệu chỉnh biểu tượng và tên mặt cắt nàylenh tdt 4

Tùy chọn này thường dùng trong Revit Structure và Revit Architechtor, bạn tìm trong mục Project Brower để mở ra bản vẽ mặt cắt, trong Revit MEP không có mục mặc định tạo các mặt cắt nên nó sẽ hiển thị với dạng tên ???.

Callout

Dùng để tạo các chú giải cho chi tiết mô hình. Các callout trích ra một vị trí cấu kiện xác định trong mô hình để hiển thị với dạng chi tiết hơn, giúp bạn thao tác riêng với phần đó cũng như hiển thị thông tin ghi chú của nó trong mô hình.

lenh tdt 5

Bạn có thể thấy tên bản vẽ Callout này hiển thị trong mục Elevation của Project Brower.Có thể nhấp phải chuột vào tên bản vẽ để xóa bỏ, sao chép…callout này.

lenh tdt 6

Nhấp đúp vào đó và bản vẽ callout hiển thị.lenh tdt 7

Ở đây bạn có 2 tùy chọn lệnh là RectangleSketch, mặc định là Rectangle.

  • Với Rectangle bạn chỉ cần nhấp điểm đầu và cuối tạo khung callout.
  • Với Sketch bạn có các tùy chọn hiệu chỉnh và tạo  khung bao callout theo ý muốn trên thanh công cụ, sau khi đã hoàn thành lệnh tạo bạn nhấp vào dấu và nhấn để bỏ tạo và thoát lệnh.
  • lenh tdt 8

Một số tài liệu bạn có thể tham khảo:

menu
menu