Các lệnh vẽ đường tâm AutoCAD Mechanical

Trong AutoCAD Mechanical ta có thể tạo tự động các đường tâm. Các đặc điểm đường tâm bao gồm tất cả các lệnh liên quan đến đường tâm, đường đối xứng và trục xoay. Khi đường tâm được tạo, chúng được tự động gán màu và sẽ có dạng đường nét là nét chấm gạch (nằm trên lớp AM_7).

lenh ve duog tam 1
Vẽ đường tâm – Lệnh Center Line
Sử dụng lệnh Center Line để vẽ đoạn thẳng có’dạng đường tâm
Lệnh Center Line tự động cung cấp cho ta một đường thẳng có nét chấm gạch và hai đoạn thẳng ngắn (Overshoot Length) nằm ngoài điểm chọn.
Command:. AMCentline
Specify centerline starting point <Dialog box>:
[adrotate banner=”9″]
lenh ve duog tam 2
Chọn tọa độ điểm đầu của đường center line (điểm 1)
Specify centerline endpoint:
Chọn tọa độ điểm cuối của đường center line (điểm 2)
Lựa chọn Dialog box: dùng để gọi hộp thoại Centerlines, cho phép lựa chọn các hình thức khác để dựng đường tâm Command: AMCentline
Specify centerline starting point <Dialog box>:
=> Xuất hiện hộp thoại Centerlines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vẽ đường tâm giao – Lệnh Centerline Cross
Sử dụng lệnh Centerline Cross để vẽ hai đoạn thẳng vuông góc và giao nhau có dạng đường tâm (đường tâm giao).

lenh ve duog tam 3
Gọi lện Centerline Cross bằng các cách sau:

lenh ve duog tam 4
[adrotate banner=”10″]
Lệnh Centerline Cross tự động cung cấp cho ta hai đường thẳng vuông góc nhau có nét chấm gạch và các đoạn thẳng ngắn (Overshoot Length) nằm ngoài điểm chọn.
Command: AMCencross

Specify center point < Dialog box>:
Chọn tọa độ hình tron (giao điểm 2 đường tâm) (điểm 1)
Specify diameter <0.000>:
Nhập đường kính hoặc truy bắt điểm bán kính (điểm 2)
Hộp thoại Centerlines
Hộp thoại Centerlines ngoài việc cung cấp cho ta cách vẽ các đường tâm, hộp thoại này còn cho phép gọi lệnh vẽ các đường ứòn đồng tâm theo nhiều hình thức khác nhau
Cách 1: Menu bar/ Draw / Centerlines/…
Cách 2: Ribbon => Chọn công cụ vẽ đường tâm trên pane] Draw/…
Cách 3: Từ dòng command với lựa chọn Dialog
Specify centerline starting point < Dialog box>:
=> Xuất hiện hộp thoại Centerlines
lenh ve duog tam 5 lenh ve duog tam 6

Ví dụ : Vẽ đường tâm giao và các đường tròn trên nằm cách đều quanh tâm:
Command: AMCentline
Specify centerline starting point <Dialog box>:
=> Xuất hiện hộp thoại Centerlines
Specify center point <Dialog box>:
Chọn tâm hình tròn
Specify diameter(s) or point on circle <60|120>; 42
Nhập đường kính hình tròn
Specify diameter of hole or [Standard part/No hole] <30|50|70>: 4|7|11
Nhập đường kính các lỗ
How many centerlines distributed through 360 deg <4>: 6
Nhập số lỗ cần quay quanh hình tròn
Specify rotation angle <0>:
Nhập góc bắt đầu

 

lenh ve duog tam 7

 

 

 

 

Lưu ý: Diameter <30|45|60> có nghĩa là tạo 3 đường tròn có đường kính lần lượt là 30, 45 và 60. Ta có thể vẽ 1, 2, 3 hoặc nhiều hơn các đường tròn theo các giá trị đường kính định trước. Các giá trị đường kính nhập được ngăn cách bởi dấu “”.

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu