Home Công nghệTin tức Các loại máy tính và các chức năng của máy tính

Các loại máy tính và các chức năng của máy tính

by hoang_tranyen

Các loại máy tính

Hầu hết máy tính được chia thành hai loại cơ bản, analog và digital. Máy tính analog được dùng đầu tiên trong nghiên cứu khoa học và giải các bài toán. Các máy tính analog đã được thay bằng máy tính digital trong hầu hết các trường hợp. Phần lớn máy tính được dùng trong công nghiệp, kinh doanh, và ở gia đình là loại digital điện tử. Máy tính digital nhận tín hiệu vào digital dạng số, xử lý thông tin đó theo các lệnh có sẵn hoặc các lệnh mới, rồi chuyển thành dữ liệu xuất (Hình 75-1).

75.1Thông thường có ba loại máy tính và hệ thống máy tính. Máy chủ (khung chính), máy tính mini, và máy vi tính.

  • Máy tính chủ (máy tính khung chính), có thể thực hiện đổng thời nhiều công việc, có kích thước lớn và dung lượng khổng lổ. Thông thường đây là máy tính chủ (chính) của một công ty, được dùng để thực hiện xử lý dữ liệu chung như lập trình chi tiết CNC, bảng lương, tính giá, kiểm kê hàng hóa tổn kho, và nhiều ứng dụng khác.
  • Máy tính mini thường có kích thước và dung lượng nhỏ hơn máy tính chủ. Loại máy tính này thường là loại “chuyên dùng”, và thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt.
  • Máy vi tính thường cố một chip (bộ xử lý) chứa các chức năng logic điều khiển và logic số học ỏ’ bộ điều khiển trung tâm (CPU). Bộ vi xử lý thường được thiết kế cho các ứng dụng đơn giản và phải được đi kèm với các thiết bị điện tử khác, trên bản mạch in, cho các ứng dụng phức tạp hơn.

Các chức năng của máy tính

  • Chức năng của máy tính ià nhận các lệnh đã mã hóa (dữ liệu vào) dưới dạng số, xử lý thông tin này, và tạo thành dữ liệu xuất để máy công cụ thực hiện chức năng của nó. Nhiều phương pháp được dùng để đưa thông tin lên máy tính, như băng đục lỗ, băng từ, đĩa mềm, và các bộ cảm biến được thiết kế đặc biệt (Hình 75-2). Phương pháp thông dụng nhất để nhập dữ liệu là đưa trực tiếp vào máy tính.

75.2

Bài viết liên quan

Leave a Comment