Cách tạo bản sàn nghiêng và thêm vào phần đầu thừa cho bản sàn trong Revit Structure 2016

Autodesk Revit Structure 2016 có các công dụng khá nổi trội trong việc thiết lập các mô hình xây dựng cũng như tính toán các lực. Sau dây là hướng dẫn tạo sàn và phần đầu thừa.

s1

Bước 1: Tạo bản sàn bằng cách chọn khung đỡ, các tường hoặc bằng cách vẽ các đường Sketch tạo hình cho sàn với Autodesk Revit Structure 2016.

 1. Trên ribbon, click biểu tượng sàn Floor  (sàn Structural Floor).

Hoặc có thể chọn lệnh:

 • Architecture > khung lệnh Build > Floor
 • Structure> Structure> Floor  (Floor)
 1. Từ Type Selector, xác định kiểu ban sàn cần tạo.
 2. Trên ribbon, click  lệnh tạo đường biên Boundary Line.
 3. Click  lệnh Pick Walls và chọn các tường bao.

Lưu ý: Thay vì chọn những tường mà bạn có thể phác thảo hình ảnh bản sàn. Trên bảng lệnh Draw của ribbon, sử dụng các công cụ vẽ để tạo hình đường bao của bản sàn. Các phác thảo phải hình thành một vòng khép kín.

 1. Để thay đổi hướng ta click  Span Direction và click cạnh hoặc đường thẳng mong muốn.
 2. Trong Options Bar:
 • Xác định offset cho các cạnh của bản sàn.
 • Chọn Extend trong tường.

 

Bước 2: Thêm đầu thừa bằng cách hiệu chỉnh các đường sketch tạo hình biên ngoài của sàn.

 1. Chọn một sàn trên bản vẽ.
 2. Click vào tab Modify | Floors> khung Mode>biểu tượng có cây viết  (lệnh hiệu chỉnh Edit Sketch).
 3. Chọn cạnh sàn sẽ tạo ngàm.
 4. Trên thanh Options Bar, nhập giá trị khoảng cách đầu thừa cho cả phần bê tong của bản sàn và tấm cốt thép.

h1

Trong bê tông và cốt thép sàn bên kia các tham số thép đầu thừa sẽ luôn luôn là ít hơn 2 offset. Trong trường hợp các sàn hoàn toàn là bê tông hoặc thép, các hiệu số thích hợp nên được thiết lập.

Lưu ý: Đầu thừa cantilever chỉ được áp dụng cho các đường sketch xác định được, không phải toàn bộ sàn.

 1. Lặp lại các thao tác từ 1 tới 4 cho bát cứ cạnh nào cần tạo.
 2. Click Modify | Floors > chọn tab Edit Boundary> khung Mode> Biểu tượng xanh  (kết thúc lệnh)

h2

 1. Trên thanh ribbon, click biểu tượng xanh  (Kết thúc lệnh).

Dùng công cụ tạo mặt sàn nghiêng để hiệu chỉnh bản sàn.

Bước 3: Để tạo bản sàn nghiêng với Autodesk Revit Structure bạn dùng một trong các phương pháp sau:

 • Vẽ một mũi tên nghiêng khi vẽ hoặc hiệu chỉnh đường biên bản sàn.
 • Xác định một giá trị Offset từ đặc tính cơ bản Base của các đường sketch tạo biên song song.
 • Xác định giá trị cho Defines Slope và đặc tính Slope cho một đường sketch tạo bản sàn nghiêng.

h3

menu
menu