Cách tạo hình ảnh nổi và các phím tắt khi thao tác với đục trong phần mềm điêu khắc JDpaint

Trong phần mềm JDpaint thì việc sử dụng các lệnh tắt với đầu đục vô cùng quan trọng, chúng giúp bạn có thể thao tác một cách nhanh chóng đặc biệt là khi cần thay đổi nét đục. Bạn nên ghi nhớ các lệnh tắt để tiện thao tác khi thiết kế hình điêu khắc.

Với phần mềm điêu khắc JDpaint bạn có thể tạo hình ảnh 2D sau đó thiết lập cao độ cho mẫu và dùng đục để chạm khắc hình ảnh cụ thể. Bạn có thể dễ dàng tạo từng phần hình ảnh nổi cho mẫu bằng cách tạo các khu vực viền kín, sau đó tô màu với Shift +C và dùng lệnh Shift+R để tạo cao độ. Bạn cần lưu ý các tuỳ chọn bên thanh công cụ bên phải để thiết lập đúng đặc tính công cụ.

14

Bạn nhập vào giá trị độ cao theo từng phần đã tạo trong Height, bạn phân thành các khu vực riêng. Bước tiếp theo bạn dùng đầu đục để chạm, bạn thay đổi kích thước đầu đục và chạy theo đục song song các nét viền mẫu hình và thay đổi kiểu đầu đục theo độ nông sâu của phần nét đục.

Ở đây bạn được cung cấp một công cụ chuyên dụng, có thể thay đổi nhanh bằng các phím tắt Shift+W. Sau đó dùng một số phím tắt sau:

 S-A để tăng và giảm kích thước đầu đục.

Q-W để tăng và giảm độ mảnh của đầu đục

 F-D để tăng và giảm biên độ của đục

15

Công việc điêu khắc sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều. Ngoài công cụ đục bạn còn có các công cụ làm mịn bề mặt bằng phím tắt Shift+E. Với chương trình này bạn sẽ thấy ta có các công cụ chuyên nghiệp để tạo hình, hơn thế nữa bạn còn có thể Undo các thao tác nếu gặp sai sót. Dùng phím L để undo, theo mặc định bạn chỉ có 1 lần undo và chọn Shift+H để thiết lập số lần undo cho chương trình.

Các lệnh tắt này hiển thị bên phải của các công cụ trên trình đơn Menu ở thanh Menu trên màn hình giao diện. Bạn có thể vào Menu mở trình đơn để xem và ghi nhớ các lệnh này, chúng giúp bạn tạo hình nhanh chóng bằng các lệnh bàn phím thay vì phải tìm trên thanh menu chính.

16

 

 

Bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu sau:

Thực hành thiết kế và gia công mẫu nâng cao jdpaint

Sách_điêu khắc và các công cụ chỉnh sửa hình nổi nâng cao trên jdpaint 5.21

Thiết kế 3d và sử dụng tính năng thiết kế hình nổi trên jdpaint 5.21

Hướng dẫn thiết kế 2d trên jdpaint 5.21

 

 

menu
menu