CAM

Gia công tinh thành hốc phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Phần này gồm hai tùy chọn để tùy chỉnh cách hớt bỏ vật liệu trong lần cắt cuối cùng. On offset: đường chạy dao cuối cùng

Gia công hốc hở phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Complete Z-level Tùy chọn này cho phép các bạn có thể xác định bậc của các khoảng cách Z khi gia công nhiều hốc cùng

Thiết lập tham số phay hốc phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

vPhần Levels. Phần này cho phép các bạn xác định khoảng cách Z mà tại đó dao bắt đầu di chuyển và nguyên công sẽ

Nguyên công phay hốc Pocket phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Trong nguyên công phay hốc, các bạn phải loại bỏ vật liệu từ bên trong một biên dạng kín.. SolidCAM cung cấp hai kiểu hốc

Các thiết lập chế độ cắt Profile phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Rough Phần này cho phép các bạn có thể sử dụng để gia công thô biên dạng. Step down Khi gia công thô biên dạng,

Thêm phần cung bo cho đường dao phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Tùy chọn này cho phép các bạn thêm các bán kính cho các góc mà không cần thay đổi biên dạng hình học. Offsets Wall

Vát với chu trình Profile phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Tính năng này trong nguyên công Profile, Pocket và Contour 3D cho phép các bạn sử dụng mũi khoan để vát các cạnh của chi tiết. Trong phần Tool của hộp

Thiết lập lượng dư phay Profile phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Tùy chọn Rest material cho phép các bạn thiết lập các thông số để loại bỏ lượng vật liệu cần bỏ đi sau mỗi nguyên công. Tùy Chamfer cho

Phay biên dạng với kiểu xoắn ốc phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Dao sẽ chuyển động thành vòng xoắn ốc xung quanh biên dạng như hình dưới. Tùy chọn này cho phép các bạn có thể tăng

Thiết lập các bước xuống dao cho biên dạng phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Tùy chọn này cho phép các bạn chọn loại chiều sâu cho biên dạng. ·         Constant SolidCAM hình thành một đường chạy dao mới chiều

menu
menu