CAM

Hiệu chỉnh đường chạy dao biên dạng phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Start/End Extension Phần này cho phép các bạn có thể thiết lập độ nới rộng của biên dạng được chọn. Các thông số Start và End thiết lập độ

Thiết lập hình học gia công biên dạng phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Tùy chọn này cho phép các bạn có thể chỉnh sửa được hình dạng của biên dạng cho mỗi nguyên công. Hộp thoại Modify Geometry chp phép

Nguyên công gia công biên dạng Profiles phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Nguyên công này cho phép các bạn phay theo một đường biên dạng đã được xác định. Hình dáng của biên dạng này có thể

Ý nghĩa và tùy chọn chiều sâu cắt khỏa mặt phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Tùy chọn này cho phép các bạn có thể nối liền các đường chạy dao thành các đường zíc-zắc thẳng đứng. Khi bắt đầu đường

Chế độ cắt trong Face Milling phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Overlap/Min. Overlap Tùy chọn này cho phép các bạn có thể xác định được khoảng dịch dao của dao giữa hai đường chạy dao liền

Thiết lập thông sô phay mặt đầu phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Phần Technology Phần này cho phép các bạn có thể thiết lập được các thông số công nghệ của nguyên công phay mặt đầu. Technology

Giới hạn vùng gia công khỏa mặt phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

·         Box Tùy chọn này sẽ tự động hình thành một khối hộp hình chữ nhật bao xung quanh chi tiết được chọn. Đường chạy

Nguyên công khỏa mặt Face Milling phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Phần Geometry Phần này cho phép các bạn có thể xác định vùng gia công cho nguyên công. Biên dạng hình học trong nguyên công

Nguyên công dùng đầu dò Probe phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

 Nguyên công Probe cho phép các bạn có thể tiến hành các phép đo bằng cách sử dụng  đầu đo được gắn với máy CNC. Bằng nguyên

Các nguyên công phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Những công nghệ phay được tích hợp sẵn trong phần mềm cho phép các bạn  viết được chương trình cho tất cả các đặc tính

menu
menu