CAM

Thiết lập gia công dúi dao phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Plunging là một công nghệ để tách bỏ lớp vật liệu từ vùng gia công bằng cách sử dụng dụng cụ đặc biệt. Thay thế

Gia công trôn ốc Trochoidal phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Tùy chọn này cho phép các bạn có thể thay thế các đường thẳng trong một đường chạy dao thành đường cong  với một bán

Gia công góc cạnh phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Các loại External corner Tùy chọn này cho phép các bạn có thể xác định các lớp cắt sẽ được nối với nhau như thế

Gia công mặt nghiêng phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Wall draft angle Tùy chọn này cho phép các bạn có thể sử dụng cho việc gia công những mặt phẳng ngiêng với một góc

Hiệu chỉnh chiều sâu gia công phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Final cuts Tùy chọn này cho phép các bạn có thể chia chiều sâu gia công thành hai vùng: Lệnh này chỉ có thể sử

Thiết lập kiểu đi dao phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Phần này cho phép các bạn có thể thiết lập các thông số công nghệ như:offsets, roughing và finishing data, depth type,..v..v.. Advanced Tab này

Xuất chương trình gia công Gcode khi tiện solidcam 2013

access_timeTháng Năm 13, 2015

Lệnh này cho phép ta xuất chương trình gia công ừ những nguyên công mà ta đã thiết lập trong phần mềm. File GCode này

Thanh công cụ Simulation của solidcam 2013

access_timeTháng Năm 13, 2015

Tương tự, SolidCAM cũng cho phép ta sử dụng thanh công cụ để điều khiển quá trình mô phỏng gia công trong chế độ này.

Hiển thị vật liệu khi mô phỏng gia công tiện solidcam 2013

access_timeTháng Năm 13, 2015

Show Material Tùy chọn này dùng để hiển thị lượng vật liệu bao quanh chi tiết sau mỗi nguyên công tiện. Check Tùy chọn này

Các chề độ mô phỏng solidcam 2013

access_timeTháng Năm 13, 2015

SolidCAM cung cấp cho ta các chế độ mô phỏng gia công như sau:   v      Chế độ Turning simulation Chế độ này hiển thị

menu
menu