Cân bằng động cho chi tiết quay trên Autodesk Inventor

Cân bằng động là làm cho trọng tâm của một vật trùng với trục quay của nó. Một chi tiết hay một cụm chi tiết quay với tốc độ cao cần được cân bằng động để giảm dao động khi làm việc. Ví dụ như đồ gá lặp trên máy tiện… Đây không phải chức năng của Inventor nhưng ta có thể sáng tạo ra cách thực hiện điều đó.

Giả sử cần cân bằng động cho chi tiết quay quay lỗ nhỏ như hình dưới:

Bước 1: Thiết kế chi tiết như hình

chi-tiet-may-inventor1
Bước 2: Tạo file lắp ráp mới, có gắn một đối trọng sơ bộ vào chi tiết.

chi-tiet-may-inventor2

Bước 3: Đưa trục quay trùng với một trục bất kỳ của hệ tọa độ gốc và mặt phẳng đố xứng song song với mặt phẳng của hệ tọa độ gốc. Ví dụ ở đây là trục Y trùng với trục quay.

chi-tiet-may-inventor3

Bước 4: Xem tọa độ trọng tâm.

–         Vào iProperties

–         Vào tab Physical, nhấn Update

Tọa độ trọng tâm được hiển thị ở ô X, Y, Z tương ứng. Trong trường hợp này, để trọng tâm trùng với trục quay thì giá trị X và Z phải bằng 0. Theo như kết quả, ta cần điều chỉnh sao cho giá trị X = 0.

chi-tiet-may-inventor4

Bước 5: Điều chỉnh và kiểm tra. Để dịch trọng tâm về phía đối trọng thì ta tăng khối lượng đối trọng hoặc dịch đối trọng ra xa trục quay. Điều chỉnh và kiểm tra để đạt kết quả gần đúng.

chi-tiet-may-inventor5

[adrotate banner=”34″]

menu
menu