Chia đối tượng thành các đoạn bằng nhau cho trước – Lệnh Measure AutoCAD Mechanical

Dùng để chia các đoạn thẳng, cung tròn, đường tròn… thành các đoạn bằne nhau với kích thước xác định cho trước. Tại vị trí các điểm chia, AutoCAD Mechanical sẽ vẽ các điểm và các điểm này có thể truy bắt bàng lựa chọn Node trong phương thức truy bắt điểm (OSNAP).

lenh mesura 1
Gọi lệnh Measure bằng các cách sau:

 
[adrotate banner=”9″]
lenh mesura 2
Sau khi gọi lệnh Measure, chương trình yêu cầu ta chọn đối tượng (đối tượng này có thể là đoạn thẳng, cung tròn, đường tròn, spline, polyline, ellipse…) và sau đó là nhập chiều dài mỗi đoạn.
Command: ME
Select object to measure:
Chọn đối tượng cần chia Specify length of segments or [Block]:
Nhập số chiều dài mỗi đoạn (sau khi nhập chiều dài mỗi đoạn, AutoCAD Mechanical sẽ thực hiện ngay việc chia đối tượng)
[adrotate banner=”10″]

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu