Chu trình khoan Artcam Pro 9

Giới thiệu.

Trong Cửa sổ Toolpath, 2D Toolpath, có tùy chọn Drilling sử dụng vectors được chọn để xác định vị trí lỗ. Vị trí lỗ được xác định tại tâm vetor hình tròn, tại điểm điều khiển vector, tại kích thước vector hoặc trên vị trí Plunge Move của 2D Toolpath được chọn.

Để tạo dao khoan cho V-Bit tool form được sử dụng khi nó có cùng hình học.

 • Mở mô hình:-

D:\users\training\ArtCAM Data \Drilling.art

 • Chọn cácvectors 6 hình tròn.
 • Trong 2D Toolpath, Chọn biểu tượng Drilling

pd artcam 1 pd artcam 2

 

 • Sử dụng Finish Depth 20mm.

Plunge Clearance là 1 Safe Z với Drilling.

 • Thiết lập Home Position X0 Y0 Z5.
 • Chọn Small V-Bit 6mm 90 độ.
 • Thay đổi Tool Stepdown thành 6.
 • Chọn tùy chọn Selcted Circular Vectors.
 • Tick chọn ô, Use Peck Drilling và Nhập giá trị Retraction 4.

Drill sẽ là 4mm tại mỗi độ sâu incremental Stepdown 6mm.

Optimise là 1 trong các tùy chọn điều khiển thứ tự mà  lỗ được khoan.

 • Xác định Material Thickness 25.4.
 • Nhập Name là Drilling-1.
 • Nhấn Calculate Now.
 • Close the form.

pd artcam 3

 

Trước khi tính toán vị trí khoan được xem trước trong  2D View như hình bên trái. Drilling Toolpath sẽ hiển thị như hình bên phải trong 3D View.

 • Mô phỏng đường chạy dao và quan sát dịch chuyển đục lên trên 4mm tại độ sâu gia tăng 6mm.

 

pd artcam 4

 

http://cachdung.com/Huong-dan-gia-cong-2d-va-3d-co-ban-artcam-pro-9-0.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menu
menu