Chương 2: TRÌNH TỰ PHÂN TÍCH (2.3)

2.3.     PHÂN TÍCH BÀI TOÁN DAO ĐỘNG RIÊNG

Dao động là một quá trình trong đó có một đại lượng vật lý thay đổi theo thời gian mà có một đặc điểm nào đó lặp lại ít nhất một lần. Dao động là một hiện tượng phổ biến trong tự nhiên và trong kỹ thuật. Các máy, các phương tiện giao thông vận tải, các tòa nhà cao tầng hay những chiếc cầu…là các hệ dao động trong kỹ thuật. Vì vậy việc phân tích một bài toán dao động sẽ có ứng dụng rất lớn.

Trong bài toán phân tích dao động riêng ta cũng thực hiện đầy đủ 6 bước:

1. Engineering data: Lựa chọn và thiết lập các thông số vật liệu

2. Geometry: Xây dựng mô hình hình học

3. Model: Thiết lập mô hình phần tử hữu hạn

4. Set up: Thiết lập các ràng buộc và tải

5.Solution: Phân tích

6. Results: Kết quả phân tích

Untitled

❖       Bước 1, 2 và 3 làm trình tự giống như bài toán phân tích cấu trúc dạng tĩnh.

❖       Bước 4. Set up: Đặt các ràng buộc và tải.

Ở bài toán phân tích dao động riêng (Modal) có sự khác nhau so với bài toán tĩnh từ bước 4 (Set up) đó là bước đặt tải và các điêu kiện biên. Trong bước này, đối với bài toán dao động riêng, ta chỉ đặt được các ràng buộc của hệ chứ không thể đặt được tải và các lực tác dụng như ở bài toán phân tích tĩnh.

Nhấp chuột phải lên dòng Modal, chọn Insert sẽ xuất hiện các lựa chọn ràng buộc như sau:

Untitled

Trong phân tích dao động riêng, phần mềm chỉ đưa ra các lựa chọn ràng buộc trong bản thân kết cấu mà không thể đặt tải trọng và các lực tác dụng từ bên ngoài như trong bài toán phân tích tĩnh.

Các lựa chọn về ràng buộc của bài toán dao động như sau:

Thermal Condition – Điều kiện nhiệt độ

Fixed Support – Gối tựa cố định

Displacement – Chuyển vị

Remote Displacement – Chuyển vị từ xa

Frictionless Support – Tựa không ma sát

Compression Only Support – Chỉ đỡ lực nén

Cylindrical Support – Tựa khối trụ

Elastic Support – Gối tựa đàn hồi

❖       Bước 5. Solution : Phân tích

Sau khi đặt lên chi tiết các ràng buộc, tiến hành phân tích bài toán để đưa ra kết quả. Thường thì chi tiết có thể bị rung động ở những tần số khác nhau vì vậy ta phải chọn tần số để phần mềm thể hiện kết quả phân tích. Theo mặc định của phần mềm thì có 6 dạng dao động tương ứng với 6 tần số.

Nhấp chuột phải lên dòng Timeline, chọn Select All: chọn tất cả các tần số.

Nhấp chuột phải lên dòng Timeline, chọn Create Mode Shape Result: tạo ra hình dạng kết quả dao động của chi tiết.

Untitled

Sau đó nhấp chuột phải lên dòng Solution (B6), chọn Evalue All Result: Định giá trị của tất cả các kết quả.

Untitled

Ứng với mỗi tần số phần mềm số đưa ra một kết quả biến dạng tương ứng với dạng dao động ở tần số dó.

Bước 6. Results: Kết quả phân tích

Sau khi phân tích phần mềm sẽ dưa ra kết quả mô phỏng sự biến dụng của chi tiết. Chọn vào bất kỳ dòng Total Deformation nào trong 6 dòng tương ứng với 6 tần số dao động mà phần mềm tìm ra thì đều xem được kết quả biến dạng hay chuyển vị của chi tiết dao động ở tần số đó.

Untitled

Để xem chuyển vị lớn nhất, nhỏ nhất hay chuyển vị bất kỳ ở bất cứ vị trí nào trẽn chi tiết thỉ sử dụng ba nút lệnh xuất hiện ở phía trên màn hình:

Max: chỉ ra nơi mà giá trị là lớn nhất.

Min: chỉ ra nơi giá trị là nhỏ nhất.

Probe: chọn vào bất cứ điểm nào trên chi tiết sẽ hiển thị kết quả tại vị trí đó.

 

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu