Chương 2: TRÌNH TỰ PHÂN TÍCH (2.4)

2.4    PHÂN TÍCH BÀI TOÁN DAO ĐỘNG RIÊNG KẾT HỢP

Đây là dạng bài toán dao động với sự xuất hiện ảnh hưởng của ứng suất.

Chúng ta có thể khắc phục hạn chế của bài toán dao động riêng ở chỗ: thêm vào bài toán tìm dao động riêng các tải trọng hay lực tác dụng, vì vậy có thể mở rộng được ứng dụng của bài toán. Để làm được điều này, chúng ta kết họp hai mô đun trong hộp thoại Toolbox, đólà Static Structural và Modal.

Trước tiên, tạo hệ thống phân tích thứ nhất Static structural (phân tích tĩnh) bằng cách nhấp đúp chuột lên mô đun Static Structural trong hộp thoại Toolbox.

Untitled

Sau khi hệ thống phân tích tĩnh đã xuất hiện, tiến hành kéo và thả (thao tác giữ chuột trái) mô đun “Modal” tới vị trí ô Solution trong bảng của hệ thống phân tích tĩnh đã tạo ra trước đó.

Untitled

Sau khi thao tác xong, màn hình sẽ xuất hiện hệ thống phân tích thứ hai (System B – Modal) liên kết với hệ thống phân tích tĩnh thứ nhất (System A – Static Structural):

Untitled

Như vậy bước Solution ở hệ thống A sẽ được chuyển sang bước Setup ở hệ thống B với các thông số là tương tự nhau. Bước 5B sẽ là bước tiếp theo của bước 6A và như vậy có thể tạo sự liên tục cho một bài toán liên kết giữa hai mô đun mà kết quả sẽ là kết quả phân tích của hệ thống Modal.

❖      Bước 2 (Engineering Data), bưóc 3 (Geometry) và bưóc 4

(Model) tương tự như bài toán phân tích tĩnh. Các bước này ở cả hai hệ thống phân tích đều ngang nhau, kết quả hệ thống bên này cũng là kết quả của hệ thống kia. Vì vậy chỉ cần thao tác ba bước này ở cùng một hệ thống và tiến hành thực hiện giải các bước của một bài toán như bình thường của một bàiphân tích tĩnh.

Trong Outline của môi trường Mechanical:

Untitled

Outline của bài toán này cũng giống như bài toán phân tích bình thường, cũng gôm các bước mà người sử dụng phải thực hiện. Bước Modal (B5) thực hiện sau bước Solution của bước Static Structural (A6). Vì vậy ta có thể thấy rõ việc kết hợp hai mô đun để có thể mở rộng phạm vi cho các bài toán cần giải.

❖      Bước 5. Static Structural – A5 (Tương ứng với bước Setup)

Nhờ việc kết hợp mô đun Static Structural vào mô đun Modal mà bài toán phân tích dao động riêng của phần mềm sẽ có hiệu quả hơn, phạm vi ứng dụng lớn hơn. Như đối với bài toán phân tích dao động riêng bình thường đã trình bày ở trên thì bài toán không thể đặt tải và các lực tác dụng. Nhưng trong cách giải kết họp này ta hoàn toàn có thể làm được điêu đó. Bài toán dao động riêng hoàn toàn có thê có đây đủ những tùy chọn về tải trọng, về lực tác dụng và về các ràng buộc như trong bài toán phân tích tĩnh.

Nhấp chuột phải lên dòng Static Structural, chọn Insert và sau đó đặt lên chi tiết những ràng buộc, lực, tải trọng…sao cho chính xác với yêu cầu của bài toán đặt ra.

Ta có thể thấy rõ các lựa chọn sau:

Untitled

❖      Bước 6. Solution (A6)

Sau khi đặt các ràng buộc đầy đủ ta tiến hành bước phân tích Solution ở Static Structural.

Nhấp chuột phải lên dòng Solution (A6) -> chọn Solve. Chờ trong ít phút và phần mềm sẽ tự động đưa toàn bộ kết quả phân tích này sang bước B5 (Modal) để đưa ra kết quả phân tích ở dạng bài toán dao động riêng và tìm tần số riêng.

 

❖      Bước 7. Modal (B5)

Trong bước này, tiến hành cài đặt phân tích cho bài toán: chọn số tần số dao động lớn nhất của chi tiết cho phần mềm. Khi phân tích phần mềm sẽ đưa ra kết quả biến dạng và ứng suất ứng với mỗi tần số đó.

❖      Bước 8. Solution (B6)

Sau khi những kết quả phân tích của bài toán được chuyển từ bước Solution (A6) sang bước Modal (B5) thì bắt đầu vào việc tùy chọn xem kết quả phân tích bài toán ở bước Solution (B6).

Untitled

Chọn vào bất kỳ dòng Total Deformation nào trong 6 dòng tương ứng với 6 tần số dao động mà phần mềm tìm ra thì đều xem được kết quả biến dạng hay chuyển vị của chi tiết dao động ở tần số đó như hình bên dưới (giả thiết rằng ta đặt giá trị bằng 6 cho bước tìm số tần số dao động):

 

Trong khi xem kết quả, ta có thể xem chuyển vị lớn nhất, nhỏ nhất hay chuyển vị bất kỳ ở bất cứ vị trí nào trên chi tiết bằng cách sử dụng 3 nút lệnh xuất hiện ở phía trên màn hình:   Untitled

Max: chỉ ra nơi mà giá trị là lớn nhất.

Min: chỉ ra nơi giá trị là nhỏ nhất.

Probe: Chọn bất cứ điểm nào trên chi tiết và sẽ hiển thị kết quả tại vị trí đó.

 

 

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu