Chương trình Macro trong CNC

Chương trình Macro

Khái niệm về chương trình Macro.
Macro thực chất là chương trình được lưu giữ trong các bô nhớ độc lập. Người ta coi các Macro như các chương trình con được lưu trữ trong các ngăn kéo của một hộp lớn (hình 1). Thực chất chương trình con đã được trình bày ở mục 1. Ở đây sẽ giải thích rõ thêm về chương trình Macro. Ta thấy mỗi một ngăn kéo của hộp chứa một Macro và như vậy hộp lớn trên hình 1 có 10 Macro (vì N9808.CÓ thể nhảy vào N9807 cho nên có thể tính thêm một Macro nữa).

lap trinh macro

Hình 1 Các chương trình macro

 Ví dụ chương trình Macro
Hình 1 là ví dụ về các nguyên công tương tự được thực hiện trên cùng một chi tiết.
Dưới đây là các chương trình:
%PM (chương trình chính) và %MM (chương trình Macro) theo CNC- 432 của MAHO
1. %PM – chương trình chính hay chương trình chi tiết.
N9013 (ký hiệu chương trình).
N01 G17 (bề mặt gia công là XY).
N02 G54 (xác định điểm gốc phôi).
N03 G98 X-10 Y-10 Z-20 1220 J160 K30 (xác định cửa sổ phôi).
N04 G99 XO YO Z-20 1200 J140 K20 (gốc tọa độ có x=0; Y=0; Z=-20; chi tiết có kích thước: dài 1= 200; rộng J=140 và cao K=20).
N05 G22 N9801 (ký hiệu chương trình macro phay).
N06 G22 N9802 (ký hiệu chương trình macro khoan).
N07 G93 Y75 (xê dịch tọa độ theo kích thước tuyệt đối với Y=75).
N08 G22 N9801(ký hiệu chương trình macro phay).
N09 G93 XI80 Y10 B4=90 (xê dịch tọa độ theo kích thước tuyệt đối tới điểm có X=180;Y=10 và quay góc B4=90°).
N10 G22 N9801(ký hiệu chương trình macro phay).
N11 G22 N9802 (ký hiệu chương trình macro khoan).
N12 G93 B4=0 (tọa độ không xoay).
NI3 G93 XO YO (trở vể tọa độ tại điểm x=0; Y=0).
N14 GOO XO YO (chạy dao nhanh).
NI5 G53 M30 (kết thúc chương trình).
[adrotate banner=”5″]
2. Chương trình Macro phay.

N9801(ký hiệu chương trình).

N01 S400 T1 M06 (S=400 vg/phút; dao phay TI có Ф=16).

N02 GOO X55 Y45 Z2 M03 (chạy dao nhanh tới điểm x=55; Y=45; z=2 theo chiều kim đồng hồ).

N03 G01 Z-5 F50 (cắt xuống độ sâu z=5; F=50 mm/phút).

N04 G43 Y55 F100 (cắt theo trục Y tới điểm có Y=55; F=100 mm/phút).

N05 G42 X105 (cắt bên phải tới điểm có x=105).

No6 Y10 (tiếp tục G42 tới điểm Y=10)

N07 X75 (tiếp tục G42 tới điểm X=75)

N08 Y30 (tiếp tục G42 tới điểm Y=30)

N09 X35 (tiếp tục G42 tới điểm X=35)

N10 Y10 (tiếp tục G42 tới điểm Y=10)

N11 X15 (tiếp tục G42 tới điểm X=15)

N12 Y55 (tiếp tục G42 tới điểm Y=55)

N13 X55 (tiếp tục G42 tới điểm X=55)

N14 G40 huỷ bỏ hiệu chỉnh kích thước dao

N15 GOO Z50 (chạy dao nhanh tới điểm Z=50)

3. %MM – Chương trình Macro khoan N9802 (ký hiệu chương trình).
N01 S800 T2 M66 (S=800 vg/phút; thay dao, dao khoan T2 có Ф6).
N02 G81 Y2 Z-10 F50 M03 (gọi chu kỳ khoan, dao ở vị trí có Y=2; z=-10; lượng chạy dao F=50 m/phút và quay theo chiều kim đồng hồ).
N03 G79 X25 Y209 Z-5 (gọi chu kỳ G79 với tọa độ x=25; Y=20; Z=-5). N04 G79 Y45 (tiếp tục G79 tới điểm Y=45).
N05 G79 X83 (tiếp tục G79 tới điểm x=83)

N06  G79  X79 (tiếp tục G79 tới điểm x=97).
N07 G79 Y20 (tiếp tục G79 tới điểm Y=20).
N08 G79 X83 (tiếp tục G79 tới điểm x=83).
N09 G00 Z50 (chạy dao nhanh tới điểm z=50).

Tài liệu bạn nên xem : 
Gia công nhiều trục trên phần mềm Topsolid
Gia công nhiều trục trên phần mềm Topsolid

160.000đ
Hướng dẫn gia công trên topsolidcam 2012
Hướng dẫn gia công trên topsolidcam 2012

150.000đ
Hướng dẫn thiết kế với topsolidwood-lĩnh vực gỗ
Hướng dẫn thiết kế với topsolidwood-lĩnh vực gỗ

140.000đ

[adrotate banner=”6″]

Tài liệu tự học CNC cơ bản và nâng cao

Khóa học CNC

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu