CHƯƠNG TRÌNH THỐNG KÊ THÉP TRONG REVIT STRUCTURE

Revit Structure có thể dùng để thể hiện nhiều loại kết cấu, trong đó có loại kết cấu phổ biến nhất hiện nay là kết cấu bê tông cố thép.

Việc vẽ mô hình kết cấu bê tông cũng như kết cấu thép được thực hiện dễ dàng đối với các công cụ được hỗ trợ sẵn trong Revit Structure.

Chức năng chương trình:

1/ Sau khi vẽ xong mô hình thép trong kết cấu bê tông bạn chọn nút thống kê thép:

diendanrevit 1

2/ Chọn loại cấu kiện cần thống kế thép bên trong:

diendanrevit 2

  • Nếu Thống kê lần đầu tiên thì nên chọn tất cả.
  • Nút [Auto] là sẽ đánh số thứ tự từ 1 lên cho tất cả các loại cấu kiện.
  • Bỏ chọn nút [Auto] thì phải số hiệu bắt đầu cho từng loại thép trong cấu kiện. Ví dụ thép móng từ từ 1 [nhập 0], thép cốt từ 51 trở lên [chọn 50] …
  • Nhập số [làm tròn] để làm trong chiều dài của thép. Ví dụ trong quá trình vẽ thép L có chiều dài lần lượt là 257 và 3976. Sau khi làm tròn sẽ là 260 và 3980. Việc làm này là quan trọng vì chương trình sẽ đánh số hiệu tự động dựa theo hình dạng, đường kính, kính thước.
3/ Sau khi nhấn nút bắt đầu thống kê, chờ chương trình chạy xong và hoàn tất công việc thống kê.
  • Các số hiệu thép được cập nhật tự động.
  • Cập nhật tự động vị trí thép
  • Cập nhật tự động chiều dài được làm tròn thông số được chọn.
  • Cập nhật tự động số cấu kiện từ kết cấu bê tông sang kết cấu thép.
Thông số trong Properties
Số hiệu thép trong bản vẽ được cập nhật tự động
Bản thống kê thép cập nhật tự động

1/ Để hiện thị số hiệu trên nhãn, bạn phải thiết kế nhãn có chứa biến [SoHieu_int] tại vị trí số hiệu. (có thể tải các nhãn này trong thư mục [Annotation_str_Group1] của thư viện Revit Cộng Đồng)

2/ Hình dạng cây thép tham khảo tại: http://hocrevit.com/yaf_postst21_Bo-FONT-hinh-dang-thep-dung-trong-ban-thong-ke.aspx

menu
menu