Cơ cấu đo từ điện và các đặc điểm của đo từ điện

Cơ cấu đo từ điện là cơ cấu gồm 2 phần cơ bản là phần tĩnh và phần động, là cơ cấu dùng để chế tạo ampemet, vônmét nhiều thang đo và có độ chính xác cao.

đientu

Đặc điểm của cơ cấu đo từ điện

Ưu điểm:

–          Độ chính xác cao: độ chính xác  của dụng cụ đo có thể lên tới 0.05.

–          Tiêu thụ công suất nhỏ.

–          Chịu ảnh hưởng của điện từ trường bên ngoài ít.

–          Độ nhạy của cơ cấu đo từ điện cao: có thể tạo dụng cụ đo trực tiếp được dòng điện nhỏ

–          Quan hệ giữa góc quay cảu khung dây và dòng điện đi vào khung dây là tuyến tính: dễ dàng tạo dụng cụ đo có nhiều thang đo.

Khuyết điểm:

– Cấu tạo phức tạp dễ hư hỏng..

– Chỉ làm việc với dòng điện một chiều.

– Sức chịu quá tải kém.

menu
menu