Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform

Thời điểm đầu của quá trình dập vuốt

 

Thời điểm đầu của quá trình dập vuốt

Thời điểm cuối của quá trình dập vuốt sản phẩm bị rách ở các góc

Thời điểm cuối của quá trình dập vuốt sản phẩm bị rách ở các góc

   Xem thanh hiển thị kết quả phía bên dưới màn hình để đánh giá sản phẩm theo màu sắc của từng vùng trên sản phẩm sau khi mô phỏng

Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform 1

Ta thấy sản phẩm sau mô phỏng không đạt yêu cầu, nếu ta thiết kế khuôn theo kiểu này sẽ bị thất bại nên ta cần thay đổi theo hướng tối ưu hóa quá trình dập vuốt 

 

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu