Đề tài Thiết kế hệ thống điều hòa không khí bằng Revit MEP

DH KKHI

Trong những năm 90, ACAD là phần mềm được người thiết kếsửdụng phổ

biến nhất. Nhìn vào hiện trạng sửdụng tại Việt Nam, ACAD được sửdụng nhưlà

một công cụ đểvẽkỹthuật. CAD chỉcó ý nghĩa nhưlà Computer Aided Drawing.

Một sốngười có khảnăng lập trình bằng AutoLisp đã phát triển thêm một sốlệnh

chuyên ngành. Tuy nhiên, sựphát triển này cũng không thểhơn nữa vì thiếu những

cơsởpháp lý mang tính vĩmô. Điều này được thểhiện cụthểqua sựviệc là đến

nay Việt Nam vẫn chưa có một quy chuẩn về đặt tên Layer (Hiệp Hội Kiến Trúc Sư

Hoa Kỳ đã ban hành tiêu chuẩn này từnăm 1994).

Trước khi xuất bản ACAD 2000, AutoDesk có thửnghiệm một phiên bản gọi

tên là Architectural Desktop. Phần mềm này là sựkết hợp giữa phần mềm ACAD

và AEC (truớc đây của hãng SoftDesk). Đây là phiên bản dành riêng cho người

thiết kếkiến trúc. Người sửdụng đón nhận phiên bản này một các nồng nhiệt vì họ

thấy rằng đây đúng là một phần mềm CAD đúng nghĩa (Computer Aided Design).

Tuy nhiên, càng sửdụng họcàng thấy thiếu những công cụcần thiết. AutoDesk tiếp

tục phát triển cho đến phiên bản Architectural Desktop 2006 được xem nhưlà phiên

bản được sửdụng phổbiến nhất.

Architectural Desktop là một phần mềm được phát triển dựa trên nền của phần

ACAD nhưng theo hướng BIM (Building Information Modelling). Với phần mềm

này, người thiết kếkiến trúc thay đổi hẳn cách làm việc của mình. Họkhông còn

phải làm việc nhưkhi dùng phần mềm ACAD (phương pháp làm việc nhưvới bút

Chương 1: Tổng quan vềcông trình & REVIT Trang 8

GVHD: Nguyễn ThịTâm Thanh SVTH: Phạm Hữu Tâm

Đặng ThếVinh

thước). Họkhông phải nghiên cứu đối tượng bằng mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt

mà chỉnghiên cứu hoàn toàn trên hình 3D. Tất cảnhững thông tin hình học nhưmặt

bằng, mặt đứng, mặt cắt hay thông tin phi hình học nhưkhối lượng thiết kế, số

lượng vật tự đều được trích xuất tự động từmô hình 3D. CAD của ngành thiết kế

kiến trúc đã trởthành một bộmôn mới của ngành tin học và mang tên CAADD

(Computer Aided Architectural Design and Database). Tuy nhiên, do dựa trên phần

mềm ACAD nên Architectual Desktop có những hạn chếnhư: một sốchi tiết kiến

trúc (nhưmái vòm) không thể được nhưphần mềm thiết kếtự động theo hướng

BIM; muốn sửdụng phần mềm phải sửdụng được ACAD; nắm bắt được chương

trình đểphục vụcho công việc thiết kếkhông phải là một việc dễdàng. Ngoài ra, sự

hiểu biết sâu sắc và đầy đủmột sốlệnh nhưPedit, Line, Poyline, Xef của ACAD

là rất cần thiết đểsửdụng được Architectural Desktop.

Có lẽrằng, đây chính là nguyên nhân đểnhững người thiết kếkiến trúc của

Việt Nam tuy thấy được những lợi ích quá thiết thực của Architectuarl Desktop cho

công việc của mình, nhưng sửdụng khá hạn chế.

Đến đầu năm 2006, với phiên bản Revit Building, người thiết kếkiến trúc trên

thếgiới đã có một công cụkhá lý tưởng cho công việc hàng ngày của mình. Tuy là

một sản phẩm của một hãng phần mềm quen thuộc là AutoDesk, nhưng người thiết

kếkiến trúc Việt Nam rất ít biết đến. Có nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽnguyên

nhân quan trọng nhất là không đểý đến một trong những cơsởlý luận quan trọng

đểRevit xuất hiện và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của thếgiới là khuynh

hướng BIM trong ngành công nghiệp xây dựng.

ỞViệt Nam chúng ta, việc quản lý sốlượng vật tưvà thay đổi nhanh chóng

các phương án thiết kếcủa một dựán gặp rất nhiều khó khăn. Có nhiều nguyên

nhân, nhưng nguyên nhân chủyếu là khâu thiết kếkhông có một công cụtính toán

khối lượng thiết kếmột các nhanh chóng và đáng tin cậy mà hầu nhưdựa hoàn toàn

vào con người. Nếu người thiết kếsửdụng các phần mềm theo khuynh hướng BIM

đểthiết kếthì khối lượng sẽ được tính toán một cách tự động và hoàn toàn chính

xác theo những gì xuất hiện trên màn hình.

Với Revit, khảnăng tạo hình khối dáng cũng nhưcác chi tiết phong phú và

linh động hơn nhiều so với các phần mềm CAD. Ngoài ra, những việc nhưthống kê

khối vật liệu có mặt trong công trình sẽ được phần mềm tự động sản sinh. Hồsơ

thiết kếkỹthuật được phần mềm quản lý một cách chặt chẽvà chính xác. Và không

chỉcó vậy, người sửdụng có được tất cảnhững thông tin hình học và phi hình học

của công trình tại bất thời điểm kỳcủa quá trình xây dựng. Vì những đặc điểm này,

một sốnhà chuyên môn vềxây dựng gọi đây là phần mềm 4D (3D + chiều thời

gian).

http://www.mediafire.com/view/lv99cledgf7vz3w/phanmemkythuat.com_Đề_tài_Thiết_kế_hệ_thống_điều_hòa_không_khí_bằng_Revit_MEP.pdf

Tài liệu tự học Revit cơ bản và nâng cao
Khóa học Revit cho người đi làm

 

menu
menu