Delcam

Module thiết kế giày 3D Sole Engineering

access_timeTháng Tám 14, 2015

Delcam CRISPIN SoleEngineering giúp bạn tạo mặt đế giày phức tạp một cách dễ dàng với một sự kết hợp độc đáo của khung hình

Module phần mềm giày dép Delcam Crispin ShoeMaker

access_timeTháng Tám 14, 2015

Shoemaker là chương trình CAD giày dép chỉ để tích hợp đầy đủ các thiết kế 3D của form giày, mũ giày và đế giày,

Module phần mềm giày dép Delcam Crispin LastMaker

access_timeTháng Tám 14, 2015

Chương trình Delcam Crispin LastMaker sử dụng kỹ thuật hình ảnh trên mẫu giày 3D một cách chính xác giúp bạn có thể sửa đổi

Chiều cao hình nổi trong Artcam

access_timeTháng Sáu 24, 2015

Chỉ cần có file bitmap bạn có thể thêm chiều cao cho hình nổi, bạn có thể dễ dàng thêm chiều cao cho nó từ

Chu trình khoan Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Giới thiệu. Trong Cửa sổ Toolpath, 2D Toolpath, có tùy chọn Drilling sử dụng vectors được chọn để xác định vị trí lỗ. Vị trí

Chế độ khắc V bit Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

V Bit Carving Ví dụ sau thể hiện tùy chọn V Bit Carving. Chọn Create New Model và nhập kích thước X100 và Y100 với

• Gia công khắc chữ Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Bevel Carving Chữ 2mm ‘FOREST’ trên biểu tượng có mặt vát 1mm được thêm vào bằng cách sử dụng tùy chọn 2D Toolpath được gọi

Gia công biên dạng 2D Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Profiling toolpath được tạo với độ sâu xác định, trên Inside hoặc Outside củavector khép kín. Cũng có 1 tùy chọn để áp dụng hướng

Gia công vector 2D Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Giới thiệu. Đối với loại thành phần 2D cụ thể, việc tạo 3D Relief Model không mang lại lợi ích gì. Đối với các ứng

Toolpath Templates Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Toolpath Templates. Toolpath Template là 1 tập tin chứa 1 hoặc nhiều chu trình gia công không xử lý được lưu bên ngoài ArtCAM như

1 2 3 12
menu
menu