Delcam

Hậu xử lý của Đường chạy dao đối với Automatic Tool Changer Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Nếu Machine Tool phù hợp với Automatic Tool Changer, điều chỉnh tính năng sẽ có sẵn trong tịnh tiến Post Processor. Nếu đường chạy dao

Post Processing Toolpath Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Giới thiệu The Đường chạy dao  được xuất trong Artcam sẽ được chuyển thành một số định dạng phù hợp với bộ điều khiển của

Gia công 2D nâng cao Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Phần này sẽ bao gồm cả chu trình gia công 2D – 2.5D: Merge Đường chạy dao Copy Đường chạy dao Profile cut out using

Làm sắc góc cạnh chi tiết Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Khi tick mục Corner Sharpen , ArtCAM Pro  sẽ tự động di chuyển dao theo 3 trục dọng theo vùng giao, để làm sắc cạnh.

Chu trình gia công Feature Machining Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Tổng quan Feature Machining là chu trình khắc 3D,  khi mà chiều dày thật sự của toàn bộ vùng gia công relief được kiểm soát

Tạo đường biên gia công cắt đứt Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Tạo Bridges. Trong 1 số ứng dụng, cần tiết diện quanh 1 thành phần trong 1 khối vật liệu để giữ nó lịa vị trí

Các cách đi dao khi cắt đứt Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Lead in/Out Moves Để tạo dịch chuyển dao mượt hơn trên tiết diện thành phần để áp dụng circular lead move trong và ngoài đường

Gia công cắt đứt Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Tổng quan. Chu trình này sẽ theo hình dạng của vector được chọn và tự động bù bán kính dao và dung sai vật liệu.

Chế độ gia công vét lượng dư Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

3D Rest Machining tạo các vectors khép kín quanh vùng hình nổi ngaoif hình dao của Đường chạy dao được tạo trước đó. Đường chạy

Đường chạy dao gia công tinh Artcam Pro 9

access_timeTháng Năm 13, 2015

Đối với gia công tinh đầu tiên, dao Dia 3 Ball Nose được sử dụng, nhưng lần này bằng cách sử dụng 3D Offset Spiral

menu
menu