Định đơn vị bản vẽ bằng lệnh Units AutoCAD Mechanical

Lệnh Units định đơn vị dài và đơn vị góc cho bản vẽ hiện hành
Command: Units – khi đó xuất hiện hộp thoại Drawing Units
lenh unit

+ Trang Length: Type (Đom vị chiều dài): chọn Decimal
+ Trang Angle: Type (Đơn vị đo góc): chọn Decimal Degrees Trong đó:
Decimal degrees: Hệ số 10, 45.0000
Degrees/ minutes/ second: Độ, phút giây, 0°0’0”
Grads: Theo Grad, 50.0000g
Radians: Theo Radian, 0.7854r
Surveyor’s units: Đo theo góc định hướng ừong Trắc lượng, số đo góc được thể hiện theo độ/(phút)/(giây) kèm theo hướng, đương nhiêr góc thể hiện theo dạng Surveyor sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 900.
+ Precision: Chọn cấp chính xác (số các số thập phân) cho đơn vị dài, góc.
Trong đó:
East: lấy chiều dương trục X làm chuẩn để tính góc 0
North: lấy chiều dương trục y làm chuẩn để tính góc 0
West: lấy chiều âm trục X làm chuẩn để tính góc 0
South: lấy chiều âm trục y làm chuẩn để tính góc 0
Other: nếu click vào tùy chọn này, sẽ cho phép ta chọn góc 0 là một góc bất kỳ (ta có thể gõ trực tiếp vào dòng angle hoặc chọn trực tiếp điểm trên màn hình)

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu