Download Inventor 2012

 

Hãng Autodesk luôn cho ra những phiên bản phần mềm inventor mới đề áp ứng nhu cầu của ngời sử dụng

Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều công ty vẫn còn đang sử dụng phiên bản inventor 2012

inventor2012

Bên cạnh đó việt sử dụng inventor 2012 không yêu cầu ngời sử dụng phải có một cấu hình máy cao cấp như các phiên bản về sau.

Đây là link download phần mềm Inventor 2012:
https://drive.google.com/file/d/0B9M4-AdxNdmebDZNUllKcHpwUkU/view?usp=sharing
[adrotate banner=”14″]

menu
menu