Nguội

Dụng cụ cắt(p.4)_ câu hỏi ôn tập

access_timeTháng Hai 25, 2014

Câu hỏi ôn tập Vật liệu dụng cụ cắt 1.        Các tính chất cần có của dụng cụ cắt 2.       Các nguyên tố hợp kim

Dụng cụ cắt (p.3)

access_timeTháng Hai 25, 2014

Hình dạng dụng cụ cắt Hình dạng dụng cụ cắt là rất quan trọng để cắt gọt kim loại. Mỗi khi máy phải dửng lại

Dụng cụ cắt (p.2)

access_timeTháng Hai 25, 2014

Các góc dao tiện và khoảng hở Sự hoạt động chuẩn xác của dao cắt phụ thuộc vào khoảng hở và góc thoát phoi, cắn

Dụng cụ cắt (p.1)

access_timeTháng Hai 25, 2014

Dụng cụ cắt Nội dung Sau khi hoàn tất Bài học này bạn sẽ có khả năng; 1.     Sử dụng chỉ danh kỹ thuật về

Tính gia công cắt của kim loại (p.2)

access_timeTháng Hai 25, 2014

Ảnh hưởng của nhiệt độ và ma sát Trong quá trình cắt gọt nhiệt được tạo ra do: 1.       Biến dạng dẻo xảy ra trong

Tính gia công cắt của kim loại (p.1)

access_timeTháng Hai 25, 2014

Tính gia công cắt của kim loại Nội dung Sau khi hoàn tất Bài học này bạn sẽ có khá năng; 1.        Giải thích các

Cắt gọt kim loại(p.2)

access_timeTháng Hai 25, 2014

Các kiểu phoi cắt Các nguyên công được thực hiện trên máy tiện, máy phay, hoặc các máy công cụ tương tự, tạo ra các

Cắt gọt kim loại(p.1)

access_timeTháng Hai 25, 2014

Loài người đã sử dụng công cụ để cắt gọt kim loại hàng trăm năm nhưng chưa thực sự hiểu rõ kim loại được cắt

Các quy trình hoàn tất mài rà

access_timeTháng Hai 25, 2014

Mài rà Mài rà là quy trình mài được dùng để loại bỏ lượng dư rất nhỏ khỏi bề mặt kim loại cần có độ

Các quy trình hoàn tất chuốt, xọc

access_timeTháng Hai 25, 2014

Các quy trình hoàn tất chuốt, xọc Các dụng cụ cắt cầm tay nói chung được dùng để cắt bỏ các lượng nhỏ kim loại

1 2
menu
menu