Gia công góc cạnh phay solidcam 2013

Các loại External corner

Tùy chọn này cho phép các bạn có thể xác định các lớp cắt sẽ được nối với nhau như thế nào khi gia công vùng thành bên ngoài của chi tiết. Có các tùy chọn như sau:

·         Sharp corner

Các đường chạy dao sẽ được tính toán để sử dụng cho việc gia công các góc cạnh của chi tiết. Tùy chọn này chỉ có thể sử dụng để gia công các chi tiết có hình dáng góc cạnh.b phaycam 5

·         Conical fillet

Các đường chạy dao sẽ được tính toán để sử dụng cho việc gia công các góc cạnh của chi tiết với một góc bo nào đó; bán kính bo của các đường chạy dao sẽ tăng dần từ đường chạy dao đầu tiên đến các đường chạy dao kế tiếp. Tùy chọn này chỉ có thể sử dụng để gia công những chi tiết có dạng góc cạnhb phaycam 6

·         Cylindrical fillet

Tùy chọn này được dùng trong gia công cả các chi tiết góc cạnh và cạnh được bo tròn. Việc gia công chi tiết có góc cạnh sẽ giống như tùy chọn Conical fillet option. Với việc gia công các chi tiết góc cạnh đã bo tròn, đường chạy dao sẽ được tính toán để việc gia công các cạnh giống như việc gia công góc bo mặt trụ; bán kính của các đường chạy dao giống sẽ nhau

b phaycam 7

menu
menu