Gia công NX9_Hốc chứa dao

Khi một mâm dao được tạo ra thì các hốc dao được đặt trên đó. Một hốc chứa dao tương ứng với vị trí một dao sẽ được giữ. Mục đích của hốc dao là giữ các dao cắt riêng biệt. Ta cần đặt số cho hốc dao để sau khi xuất chương trình sang NC Code, máy CNC mới có thể hiểu và lấy đúng dao đó cho chương trình như đã nói ở trên.

hoc dao 1

Các bước để thiết lập hốc chứa dao:
– Trong môi trường Manufacturing , tab Home , chọn Create Tool hoặc trên

thanh Top Border chọn Menu > Insert > Tool

– Click MCT_Pocket .

hoc dao 2

– Chọn vị trí cho hốc dao trong tab Location, ô Tool, tùy theo tên của mâm dao là gì mà chọn cho phù hợp.

hoc dao 3
– Cần đặt tên cho hốc dao để dễ phân biệt với các hốc dao khác. Trong tab Name.

Thông thường nên đặt “tên + số”. VD: POCKET_2, POCKET_3 …

hoc dao 4

– Chọn OK.

– Hộp thoại Pocket xuất hiện, tab Pocket ID, ta nhập số cho hốc dao trong ô Pocket Number. Số này nên đặt trùng với số của tên hốc dao trong bước 4 để dễ quản lý. Bước này nên làm để khi xuất chương trình sang NC Code, ta đỡ tốn nhiều thời gian để chỉnh sửa lại Code.

hoc dao 5
– Chọn OK để tạo hốc dao.

menu
menu