Gia công ren nhiều đầu mối phay solidcam 2013

Multi-passes

Rough and Finish

Mục này cho phép các bạn có thể thiết lập được các thông số của ren thô và ren tinh.

·         Rough

Mục này dùng để xác định các thông số của gia công ren thô. Khi không chọn vào tùy chọn Clear Offset, thì giá  trị Wall offset cho phép các bạn có thể chừa lại một lượng dư  gia công để có thể gia công tinh lại.

Khi các bạn chọn vào tùy chọn Clear Offset, gia công thô theo multi-step sẽ được thực hiện.

 

 

 

 

 

 

 

 cc phaycam 1

 

Giá trị Step over dùng để xác định khoảng cách của hai lớp cắt liên tiếp nhau.

 

·         Finish

Mục này cho phép các bạn sử dụng trong nguyên công phay ren tinh.

Thông số Number of passes cho phép các bạn xác lập được số lớp gia công tinh để có thể tạo ra một bề mặt gia công mong muốn.

 

vPhần Link.

Lead in/out arc

Arc radius

Mục này xác định bán kính của cung tròn dùng để dẫn dao vào/thoát ra chi tiết gia công

 

Tùy chọn này chỉ có thể sử dụng cho việc gia công ren ngoài.

Start from the center

Khi hộp kiểm này được chọn, dao sẽ bắt đầu gia công từ vị trí tâm của lỗ. Nếu các bạn không chọn vào tủy chọn này, thì việc gia công sẽ bắt đầu từ biên của lỗ.

 cc phaycam2

menu
menu