Giao diện thao tác của Revit MEP

Sau khi bạn chọn New, tick vào Project, giao diện thao tác mở ra như sau:

gd thao tac 1

Ribbon: Revit MEP thiết lập các ribbon sắp xếp trên cùng màn hình thao tác giống như giao diện Word giúp phục vụ cho việc thao tác với chương trình một cách thuận lợi.

Tabs: Các phần ribbon của giao diện người dùng bao gồm một vài tab, mỗi tổ chức bởi các miền có liên quan đến chủ đề của tab. Mỗi miền có chứa một hay nhiều nút lệnh cho các tính năng có sẵn trong Revit MEP. Bạn có thể truy cập vào một tab bằng cách nhấp vào tên ở phía trên của ribbon. Mặc dù mỗi tab được thiết kế để cung cấp một bộ công cụ độc đáo, một số các tính năng của Revit được lặp đi lặp lại trên các tab khác nhau.

Trong các tab lệnh có biểu tượng mũi tên nhỏ ở góc phải bên dưới để mở ra hộp thoại hiệu chỉnh hiểu thị biểu tượng lệnh trên thanh công cụ. Ví dụ như ở đây.

dao dien thao tac 2

Khi bạn muốn chọn lệnh trên thanh công cụ thì click vào biểu tượng đó.

Khi muốn bỏ chọn click vào biểu tượng  gd thao tac 3ở góc trái hoặc nhấn phím Esc.

menu
menu