Home Phần mềm khácXây dựng Giới thiệu các lệnh trong cửa sổ chính của phần mềm Plaxis

Giới thiệu các lệnh trong cửa sổ chính của phần mềm Plaxis

by vinhtu

Plaxis là phần mềm tính toán nền móng như móng băng, móng bè, móng cọc dùng trong các công trình thiết kế nhà hoặc các công trình cơ sở hạ tầng. Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng để tính toán và mô phỏng mô hình cọc để tính toán khả năng chịu lực cho cọc khoan nhồi. Bạn có thể sử dụng Plaxis để đánh giá độ ổn định của hố đào và tường chắc, độ ổn định của đường hầm trong quá trình thi công hoặc tính độ lún của các loại móng.

c2

Cửa sổ chính của chương trình vào chứa đựng những mục sau:

 

Menu nhập vào:

Menu nhập vào chứa đựng tất cả các mục và thao tác của chương trình vào. Đa số các mục là sẵn có cũng như những nút trong thanh công cụ.

Thanh công cụ (chung):

Thanh công cụ này chứa đựng những nút cho những hoạt động chung như những thao tác đĩa, in ấn, zoom hoặc lựa chọn những đối tượng. Nó cũng chứa đựng những nút để khởi động những chương trình khác của gói Plaxis (tính toán, đầu ra, vẽ đổ thị).

Thanh công cụ (hình học):

Thanh công cụ này chứa đựng những nút để thi hành những việc liên quan đến sự tạo thành một mô hình hình học. Những nút được sắp đặt theo một cách, mà nói chung việc đi theo những nút trên thanh công cụ từ trái đến phải dẫn đến một hình học hoàn toàn được định nghĩa.

Thước:

ở cả phía trái và đỉnh của vùng vẽ, những cái thước đo chỉ báo những tọa độ vật lý, mà cho phép xem trực tiếp những kích thước hình học. Những cây thước có thể được tắt trong menu View.

Khu vực tạo bản vẽ:

Khu vực tạo bản vẽ là vùng trên đó mô hình hình học được tạo ra. Sự tạo thành một mô hình hình học chủ yếu được thực hiện bằng con chuột, nhưng vài tùy chọn được nhập trực tiếp bằng bàn phím thì sẵn có (xem Nhập vào bằng tay). Bạn có thể vẽ mô hình móng băng móng bè.. như các phần mềm truyền thống. Hệ thống các lưới của những nút nhỏ trong vùng vẽ có thể sử dụng để bắt lấy những vị trí.

Trục:

Gốc tọa độ để xác định những kích thước được hiển thị bởi một vòng tròn trong đó trục X và trục Y được chỉ ra bởi những mũi tên. Những chỉ báo của trục có thể được tắt trong menu View.

Nhập vào bằng tay:

Nếu việc vẽ với con chuột không đưa đến sự chính xác mong muốn, cách nhập vào bằng tay có thể được sử dụng. Những giá trị cho những tọa độ X và Y có thể được vào ở đây bởi việc gõ vào những giá trị tương ứng với một khoảng trắng bên trong (giá trị X < khoảng trắng > giá trị Y). Nhập vào bằng tay của những tọa độ có thể cho tất cả những tùy chọn hình học nhập vào, ngoại trừ những liên kết khớp của dầm (Beam hinges) và những đường hầm (Tunnels).

Thay vì nhập vào những tọa độ tuyệt đối, những sự tăng dần đối với giá trị trước có thể được cho bởi ký tự trực tiếp phía trước giá trị X và Y.

Ngoài nhập vào những tọa độ, những điểm hình học hiện hữu có thể được lựa chọn bởi số của chúng. Đặc tính này cũng sẵn sàng cho dầm.

Chỉ báo vị trí con trỏ:

Chỉ báo vị trí con trỏ cho biết vị trí hiện thời của con trỏ chuột cả những đơn vị làm việc.

c1

Menu nhập vào

Menu chính của chương trình vào chứa những menu con kéo xuống bao gổm hầu hết các tùy chọn dùng cho sự trình bày file, chuyển dữ liệu, xem những đổ thị, tạo ra mô hình hình học, phát sinh những dữ liệu mắt lưới và nhập dữ liệu nói chung.

 

Phân biệt giữa menu của kiểu nhập vào hình học và menu của kiểu điều kiện ban đầu. Trong kiểu nhập vào Hình học, menu gổm có menu con File, Edit, View, Geometry, Loads, Materials, Mesh, Initial và Help. Trong kiểu điều kiện ban đầu gổm các menu con File, Edit, View, Geometry, Generate và Help.

Menu File:

New 

Open

 

Save

 

Save  as

 

Print

 

Work directoiy

 

Import

General settings (recent prạịects)

Exit

 

Để tạo dự án mới. Cửa sổ General settings được hiển thị.Mở một dự án hiện hữu. Yêu cầu file được hiển thị.

Lưu giữ dự án với tên hiện hữu. Nếu tên chưa được cho trước, yêu cầu file được hiển thị.

Lưu giữ dự án với một tên mới. Yêu cầu file được hiển thị.

Để in mô hình hình học trên một máy in được chọn. Cửa sổ in được hiển thị.

Thiết lập thư mục làm việc mặc định nơi dự án Plaxis sẽ được lưu.

Nhập dữ liệu hình học từ kiểu file khác

Thiết lập thông tin chung cho mô hình hình học

Mở nhanh một trong bốn dự án gần nhất Thoát ra khỏi chương trình Input

 

 

Menu Edit

Undo 

 

Copy

Clear selections

 

Trở về trạng thái trước đó của mô hình hình học (sau khi nhập lỗi). Sự lập lại chức năng undo được giới hạn trong 10 thao tác gần nhất.Sao chép mô hình hình học đên cửa sổ bộ nhớ.

Bỏ mọi lựa chọn hiện thời

 

Menu View

Zoom inZoom out

Reset view

Table

Rulers

Gid

Axes

Snap to gríd

 

Thu nhỏ Phóng toXem lại toàn bộ vùng vẽ

Hiển thị bảng toạ độ những điểm hình học.

Bảng có thể được sử dụng để điều chỉnh những toạ độ có sẵn.

Để hiển thị hoặc ẩn thước trong vùng vẽ

Để hiển thị hoặc ẩn lưới trong vùng vẽ

Để hiển thị hoặc ẩn mũi tên chỉ trục X và trục Y

Để khoá lưới

 

 

Menu Geometry:

Menu Geometry chứa đựng những tùy chọn cơ bản để tạo lập hình ảnh mô hình đối tượng. Ngoài chức năng vẽ hình học, người dùng có thể lựa chọn những phần tử dầm, vải địa kỹ thuật, những phần tử tiếp xúc, những phần tử neo hoặc những đường hầm.

 

Menu Loads:

Menu Loads chứa đựng những tùy chọn để thêm những tải trọng và những điều kiện biên vào mô hình hình học cơ bản. Chất tải lên ác công trình thiết kế như móng băng, móng bè, các cọc khoan nhồi để đánh giá độ ổn định của chúng.

Menu Materials:

Menu Materials được sử dụng để kích hoạt những cơ sở dữ liệu để tạo ra và hiệu chỉnh dữ liệu vật liệu thiết lập cho đất, những phần tử dầm, vải địa kỹ thuật và neo..

Menu Mesh:

Menu Mesh chứa đựng những tùy chọn để phát sinh một mắt lưới phần tử hữu hạn và để áp dụng thao tác làm  mịn bề mặt lưới trên toàn bộ hình ảnh thiết lập hoặc một khu vực nhất định.

Menu Initial:

Menu Initial chứa đựng tùy chọn để đi mở những mục thiết lập ban đầu cho chương trình .

Menu Geometiy của kiểu điều kiện ban đẩu:

Menu này chứa đựng những tùy chọn để nhập vào trọng lượng nước, để vẽ một đường mực nước ngầm hoặc tạo ra bổ sung những điều kiện biên cho dòng chảy hoặc củng cố phân tích.

Menu Generate để thiết lập điều kiện ban đẩu:

Menu này chứa đựng những tùy chọn để phát sinh những áp lực nước ban đầu hoặc những ứng suất hiệu quả ban đầu

c3

Bạn có thể tham khảo thêm tài liệu sau:

DVD HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG PHÂN TÍCH TRONG PHẦN MỀM GEO SLOPE

Bài viết liên quan