Giới thiệu tính năng mới với hình ảnh 3D trong Photoshop

Các menu 3D bây giờ có một lệnh mới (3D> Normal Meshes) cho phép bạn giảm số lượng của hình tam giác trong một lưới đến một số lượng dễ quản lý hơn. Lệnh thuật toán làm giảm số lượng các hình tam giác với số lượng bạn chỉ định để duy trì độ trung thực của mô hình. Phần nâng cao này rất hữu ích cho việc giảm độ phức tạp của một tập tin, chuẩn bị cho việc in 3D trong Photoshop.

Bạn có thể xem trực tiếp hình preview các thay đổi để đơn giản hóa lưới trước khi chúng được thực hiện.3DP1

Cài đặt trong hộp thoại Simplify 3D Mesh3DP2

Hình Preview


Cải thiện giao diện người dùng export UI

Các giao diện người dùng UI cho việc xuất lớp 3D như Collada DAE, Flash 3D, Google Earth KMZ, 3D PDF, STL, U3D, VRML, và các định dạng OBJ được cải thiện.

Chọn 3D> Export 3D Layer.3DP3

Hộp thoại Export Properties

Xuất 1 lưới duy nhất

Một hình 3D thường bao gồm nhiều yếu tố hay lưới. Bây giờ bạn có thể kích chuột phải vào một lưới trong toàn bộ hình và xuất riêng.

Kích chuột phải vào lưới trong Panel 3D và sau đó chọn Export Mesh từ menu chuột phải. Chức năng này xuất các mắt lưới chỉ trong định dạngCollada hoặc KMZ.

Tạo bản đồ nổi và bản đồ bình thường

Bây giờ Photoshop cho phép bạn tinh chỉnh bản đồ hình nổi hoặc bình thường của bạn bằng cách sử dụng các công cụ như Blur, Detail Scale, và High / Medium / Low Frequency.

Chọn Filter > 3D > Generate Bump Map hoặc Filter > 3D > Generate Normal Map.3DP4

Tạo bản đồ hình nổi better bump maps3DP5

Tạo bản đồ better bump maps

Tạo bump maps hoặc normal map từ diffuse textures

Bây giờ bạn có thể tạo các bản đồ bump map hoặc bản đồ thường normal map từ diffuse textures. Các kết cấu gắn liền với kết cấu diffuse được tự động nạp như các bộ lọc cho các mục đích của việc tạo ra bản đồ bump hoặc bản đồ thường normal. Một khi bạn đã hài lòng với hình ảnh bản đồ, Photoshop áp dụng phần tạo bump map hoặc bản đồ thường cho những kết cấu.

Theo các bước sau:

  1. Mở file cư chứa biểu đồ diffuse map.
  2. Chắc rằng desired texture được chọn trong khung 3D.3DP6

Desired texture được chọn trong khung 3D

 

  1. Click biểu tượng thư mục kế bên Bump hoặc Normal trong khung Properties. Bây giờ, từ menu phải chuột, chọn Generate Bumps From Diffuse hoặc Generate Normals From Diffuse.

Tạo Bumps/Normals từ Diffuse

3DP7

  1. Xác định các thiết lập thích hợp trong hộp thoại Generate Bump Map hoặc Generate Normal Map.
  2. Click OK. Photoshop tạo map.

Chuyển đổi màu của điểm thành màu hoạ tiết

Các file scan 3D PLY tiêu chuẩn có  màu điểm và không có hoạ tiết. Bạn  có  thể chuyển đổi một màu điểm thành một màu hoạ tiết. Thao tác theo các bước sau:

  1. Mở file PLY.
  2. Trong bảng Layers, dưới Textures trong một layer 3D, double-click vào diffuse để mở texture.
  3. Chọn 3D > Create Painting Overlay > Vertex Colors.

Việc thiết lập hình ảnh nâng cao với Photoshop đòi hỏi người thao tác cần có lượng vừa tổng quan vừa sâu sắc về các tính năng của phần mềm, các thiết lập cụ thể trên thanh trạng thái và các hộp thoại. Bạn có thể sử dụng chúng cho nhiều ứng dụng điều chỉnh hình ảnh khác nhau, giúp tối ưu hoá khả năng làm việc của chương trình. Bạn sẽ thấy các tính năng vô cùng phong phú và tiện lợi cho người dùng, hỗ trợ đắc lực cho công tác tạo hình năng cao. Chúng tôi có các tài liệu hướng dẫn cụ thể cho bạn trong việc tìm hiểu lí thuyết và thực hành cụ thể trên các bài mẫu. Bạn có thể tìm hiển thêm một số tài liệu dưới đây:

menu
menu