Hiệu chỉnh giao diện Revit MEP

Kiểm soát các thành phần hiển thị trên giao diện người dùng, bao gồm thanh trạng thái và khung Project Browser.

Để hiển thị phần nào bạn chỉ cần tick vào ô vuông của mục đó. Để xóa bỏ nó khỏi giao diện người dùng chỉ cần tick lại lần nữa để bỏ đánh dấu. 

hc dao dien 1

Có thể nhấn vào lệnh Brower Organization hiển thị hộp thoại tùy chỉnh các hiển thị:

hc dao dien 2

Ta cũng có lệnh Keyboard Shortcut để xem các đường dẫn tới lệnh cần thao tác hoặc có mục hiển thị các lệnh tắt từ bàn phím, bạn có thể ghi nhớ các lệnh thường dùng để thao tác nhanh với bản vẽ thông qua bàn phím. Khi  nhấp vào ta có hộp thoại sau:

hc dao dien 3

Bạn cũng có thể nhấp vào dòng lệnh và tự tạo lệnh tắt trong mục Press new keys, sau đó click vào Assign. Có thể xóa bỏ một lệnh tắt bằng Remove, cũng có thể nhập thêm vào bằng lệnh Import, hoặc xuất ra dạng tập tin XML bằng lệnh Export.

Một số tài liệu nâng cao bạn có thể tham khảo:

menu
menu