Home Jdpaint Hướng dẫn các lệnh trong JDpaint (phần1)

Hướng dẫn các lệnh trong JDpaint (phần1)

by vinhtu

1.Các tùy chọn vẽ đường thẳng với jdpaint

Endpoints                                  

Vẽ thông qua hai điểm đầu cuối, bạn có thể nhấp chọn hai điểm này ở trên màn hình hoặc nhập tọa độ X,Y cho nó.

Nhấp các điểm liên tục để tạo các đường liên tục, nếu muốn ngắt đường thì bạn nhấp chuột phải để vẽ đường khác.z1

Tùy chọn Polar

Để vẽ theo giá trị chiều dài và góc.

Trình tự:

Nhấp chọn điểm bắt đầu.

Nhập giá trị góc cho đường. Góc tính theo ngược chiều kim đồng hồ, hướng ngang từ trái qua phải là 0 độ, hướng lên trên là 90 độ,…

Sau đó nhập chiều dài đường, hoặc có thể nhấp chuột để chọn vị trí, nó sẽ ràng buộc theo góc trước đó.

z2

Tùy chọn Bisect

Tùy chọn phân giác, bạn chọn hai đường để lấy đường phân giác, rê chuột vào hướng cần lấy phân giác, ở dưới đường phân giác nằm giữa hai đường như hình.z3

Tùy chọn Tangent

Tùy chọn này dùng để tạo đường thằng tiếp tuyến với cung hoặc đường tròn cho trước. Để thực hiện bạn vẽ hai đường tròn bất kì để thực hành.

z4

Chọn lệnh Line và nhấp chọn vào tùy chọn tangent

Nhấp vào đường tròn sẽ có đường thẳng tiếp tuyến với nó, nhấp thêm đường tròn thứ hai sẽ được đường tiếp tuyến nối hai đường tròn.z5

Tùy chọn Perpend Cir

Dùng để tạo đường tiếp tuyến với đường tròn và vuông góc với đường đã cho.

Nhấp vào đường tròn, sau đó nhấp đường thẳng cần vuông góc, ta có kết quả là đường như hình dưới.z6 z7 z8

Tùy chọn Parallel, Side Distance

Dùng tạo đường song song với đường cho trước theo khoảng cách xác định.

Chọn đường cần song song với nó

Nhập khoảng cách song song

Nhấp mũi tên để chọn hướng của đường.z9 z10

Như ở trên nhập khoảng cách giữa các đường là 10.

 

Tùy chọn parallel Point

 

Tùy chọn này dùng để tạo một đường song song với đường cho trước và đi qua một điểm.z11

Chọn đường màu xanh là đường lấy song song, chọn tiếp điểm để đường song song này đi qua.z12

Tùy chọn Parallel arc

Tạo đường song song với đường cho trước và tiếp xúc với cung tròn hoặc đường tròn.

Vẽ đường thẳng và cung bên dưới. Chọn lại lệnh Line và tick chọn Parallel arc.

Chọn đường thẳng và cung.

z13

2.Tạo cung tròn trên jdpaint

Tương tự tạo cung cũng có nhiều cách chọn trong Jdpaint.

Tạo cung qua ba điểm, nhấp chọn 3 điểm để xác định cung.x1 x2

Cung qua hai điểm

Xác định hai điểm đầu và cuối của cungx3

Lưu ý khi bạn nhập kích thước nhỏ hơn kích thước tối thiểu của cung qua hai điểm này nó sẽ báo lỗi.x4

Sau khi nhập bán kính phù hợp.x5

Nó sẽ hiện ra hai đường tròn lớn cũng là 4 cung riêng lẻ, nhấp chuột chọn cung mà bạn muốn lấy.x6

Tùy chọn Arc, Center Rad

Tùy chọn này xác định cung thông qua tâm và hai điểm đầu cuối của cung.x7

Tùy chọn Arc, Cent Rad Length

Tương tự ở trên nhưng trình tự chọn là tâm, góc bắt đầu và chiều dài của cung.x8

Sau đó xoay chọn góc để đặt.

 

x9

Tùy chọn tiếp tuyếnx10

Trước tiên vẽ hai đường tròn, ta sẽ thực hiện thao tác này.

Chọn tùy chọn ở trên cho lệnh Arc, nhấp chọn vào cung, sau đó chọn điểm tiếp xúc. ta có đường mới tạo như hình.x11

Tiếp xúc hai cung.

Chọn hai cung cần tiếp xúc, đường cung tiếp tuyến sẽ được tạo.x12

Nhập bán kính cho cung.x13

Tùy chọn tiếp tuyến với 3 đường, chọn 3 cung và đường cung tiếp tuyến với 3 đường này sẽ được tạo ra.x14

Tùy chọn cuối cùng là tùy chọn Centerline.

Để thực hành ta vẽ hai đường chéo nhau như hình.

Dùng lệnh arc với tùy chọn này rồi chọn hai đường vừa tạo. khi đó xuất hiện hai đường tròn lớn tiếp xúc với hai đường này, thật ra nó là 4 cung xem trước, bạn nhấp chuột chọn phần cung muốn lấy.x15

x16

3.Lệnh Spline trên phần mềm jdpaint

b1

Lệnh này có 3 tùy chọn chính đi kèm là Closed để tạo đường kín, khi vẽ xong nó tự động nối lại điểm đầu.

 

b2

Sau khi nhấn OK ta sẽ được đường kín.b3

Tùy chọn endpt Tangent dùng để cho các đường nối tiếp tuyến với đường trước đó tại điểm cuối.

Convert to Bezier để chuyển sang đường bezier cho mượt.

b4b5

b6

4.Lệnh Region offset trên phần mềm jdpaint

a1

Region offset:

Dùng để offset tất cả các biên dạng

Offset cho tất cả chúng theo một đối tượng hoặc cho chúng thành từng đối tượng riêng rẽ, khi đó chúng.

Nhập khoảng cách offset

Số đường cần offset

 

a2

Cho các tùy chọn cho góc, như không thay đổi sharp, bo cho góc và  chamfer để vát góc.

 

Một điều cần lưu ý với offset là khi offset vào trong inside thì tất cả các đường không chịu tác động của tùy chọn bo và  vát.

a4a3

5.Lệnh Trim Region khi vẽ jdpaint

Vẽ biên dạng gồm hai hình chữ nhật và hình tròn như hình dưới. Ta sẽ dùng hình chữ nhật để cắt cho hai hình chữ nhật. h1 h2 Kéo chọn  hình chữ nhật, hoặc chọn hai đường bằng cách nhấn shift để chọn cho hai đường. Chọn đường tròn làm đường cắt. Để tick Keep.. thì nó sẽ giữ phần bên trong. h3

Bỏ tick thì nó sẽ giữ phần bên ngoài.   h4 h5

6.Lệnh đối xứng của phần mềm jdpaint

Vẽ hình chữ nhật và đường ngang như hình  dưới.n1

Chọn hình chữ nhật, sau đó chọn đường đối xứng, xác định thông qua hai điểm đầu cuối.

n2

Ngoài ra còn có các tùy chọn Vertical và Horizontal, các núm màu đỏ bên phải.

Hai tùy chọn này dùng để đối xứng qua hai trục tâm của đối tượng.

Để dễ quan sát bạn vào thư viện và lấy file hình cá chép.

n3n4

n5

Kết quả của tùy chọn Horizontal

 

n6

Kết quả của tùy chọn Vertical n7

7.Lệnh tỉ lệ khi thiết kế mẫu jdpaint

Dùng để tỉ lệ cho đối tượng theo hai phương.

Các tùy chọn chính gồm:

Nhập khoảng cách mới cho hai phương Theo giá trị X-dir size và Y-dir size

Nhập tỉ lệ  phần trăm theo mỗi hướng.

y5

 

Chú ý ta sẽ có các tùy chọn khác cho base point gồm

Left down point: Lấy điểm chuẩn là điểm ở phía dưới bên trái

Center lấy điểm chuẩn tại trọng tâm của hình

Custom : Tick vào nó sau đó nhấp pick để chọn điểm chuẩn, nhấp chuột phải để xác nhận..

 

Để thực hành bạn lấy lại hình cá chép, bạn vào thư viện để lấy rồi kéo rê nó ra, vẽ thêm một hình chữ nhật để có thê dễ phân biệt độ tỉ lệ sau khi thao tác.y6

Bên dưới là điểm chuẩn bên trái-dưới.

 

y7

y8

y9y10

y11

Tùy chọn Same proportion

y12

 

Khi thay đổi giá trị tỉ lệ theo một phương thì phương kia cũng tự động thay đổi theo.

y13

y14

 

Tùy chọn copy để giữ lại đối tượng gốc.

y15y16

8.Lệnh xếp dãy tuyến tính với phần mềm jdpaint

i2

Chọn đối tượng, sau đó chọn lệnh xếp dãy Rectangular array trên thanh menu hoặc trên thanh công cụ.

i3

Các giá trị cần lưu ý khi xếp dãy tuyến tính.

Khoảng cách offset theo phương X

Khoảng cách offset theo phương Y

Số đối tượng cần thêm theo phương X

Số đối tượng cần thêm theo phương Y

 

Mặc định sẽ theo các hướng dương, nhấp chọn reverse để đổi hướng

Tùy chọn offset distance sẽ lấy khoảng trống là giá trị offset giữa hai đối tượng

Tùy chọn Between objects là giá trị offset là khoảng cách hai đối tượng, hiểu là khoảng cách tâm của hai đối tượng ( thường nhỏ hơn giá trị offset distance)

i4

i5

Đổi hướng.i6

9.Xếp dãy hướng kính khi vẽ jdpaint

Tùy chọn xếp dãy hướng kính có kí hiệu như hình bên dưới, có thể chọn nó từ thanh menu.

l1

Vẽ hai đường cắt và một đường tròn như hình.

Chọn đường tròn.

Chọn lệnh xếp dãy hướng kính.

Nhấp Ok rồi chọn tâm là giao của hai đường thẳng ở dưới.

l2

 

Hướng xoay mặc định là hướng ngược theo chiều kim đồng hồ.

Bên trên là các tham số khi xếp dãy

Góc bắt đầu là 0, góc xoay là 30 độ, cho mỗi hình tròn.

Số đối tượng cần sao chép là 5, tính luôn đối tượng gốc.

 

Giờ ta tick chọn clockwise nó sẽ quay theo cùng chiều kim đồng hồ.

l3

 

Kết quả.l4

 

Các tùy chọn nâng cao hơn cho lệnh này.

Bỏ tick chọn rotate, thì các đối tượng sẽ xoay theo tâm và không đổi hướng.

l5

Có các chế độ chọn điểm chuẩn, khoảng cách xoay sẽ tính từ điểm tâm đến điểm chuẩn và duy trì hướng của đối tượng.

Khi chọn tùy chọn Rotate object

l6

Bỏ tick chọn rotate object và chọn điểm chuẩn là Left down.

l7

Bỏ tick chọn rotate object và chọn điểm chuẩn là center.

 

l8

 

Bài viết liên quan