Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ANSYS 12

Cách cài đặt ANSYS 12

Tiến hành chạy file setup.exe, xuất hiện cửa sổ sau:

ansys1

Thực hiện các bước:

1  – Cài đặt các môi trường hỗ trợ cho ANSYS.

2  – Cài đặt ANSYS.

3  – Cài đặt giấy phép sử dụng (license server).

Để cài đặt giấy phép sử dụng, chọn như chỉ dẫn sau:

ansys3

Sau đó chọn file ghi các thông số cho phép sử dụng chương trình.

nys4

1.1.1.    Khởi động ANSYS 12

Chọn Start -> Programe -> ANSYS12.0 -> Workbench để vào môi trường Workbench của ANSYS.

1.1.2.    Giao diện ANSYS 12

Giao diện của ANSYS Workbench có ba phần chính:

–   Phía trên là các thanh công cụ hỗ trợ.

–   Phía bên tay trái là hộp thoại Toolbox nơi chứa những mô đun mà có thể sử dụng khi thao tác với phần mềm.

–        Phần giữa là màn hình chính Project Schematic.

Untitled

Trong hộp thoại Toolbox\Analysis system gồm 17 mô đun tương ứng với 17 kiểu bài toán có thể phân tích với ANSYS 12.

1. Electric – Điện

2. Explicit Dynamic – Động lực học

3. Fluid flow ( CFX) – Dòng chất lỏng (CFX)

4. Fluid flow ( FLUENT) – Dòng chất lỏng (FLUENT)

5. Harmonic response – Tính toán đáp ứng điều hòa

1. Linear Buckling – Tính toán ổn định

2. Magnetostatic – Phân tích từ tĩnh

3. Modal – Phân tích dao động riêng

4. Random Vibration – Dao động ngẫu nhiên

5. Response Spectrum – Phân tích phổ

6. Shape Optimization – Tối ưu hóa hình dạng

7. Static Structural – Phân tích tĩnh

8. Steady – State Thermal – Phân tích nhiệt ở trạng thái ổn định

9. Thermal Electric – Nhiệt điện

10.        Transient Structural (ANSYS) – Kết cấu quá độ (ANSYS)

11.        Transient Structural (MBD) – Kết cấu quá độ (MBD)

12.        Transient Thermal – Quá độ nhiệt

Đối với một bài toán cụ thể, phải xác định được dạng của bài toán và từ đó lựa chọn mô đun phù hợp để giải quyết vấn đề mà bài toán đặt ra. Đối với mồi dạng bài ứng với từng mô đun sẽ có phương pháp giải khác nhau trong phần mềm ANSYS 12. vấn đề đặt ra là thao tác để giải những bài toán đó trong phần mềm ANSYS 12 như thế nào. Vì vậy, tài liệu này sẽ giới thiệu cách giải, cách phần mềm phân tích bài toán và đưa ra phương pháp cụ thể, tổng quát đối với một số dạng bài toán cơ bản trong cơ học.

Trong giới hạn của tài liệu này, chỉ tập trung phân tích bài toán tĩnh (Static Structural), một số bài toán dao động riêng (Modal) và bài toán ổn định (Linear Buckling).

 

 

 Tài liệu tự học Ansys cơ bản và nâng cao

Khóa học Ansys cho người đi làm

 

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu