Home Multimedia HƯỚNG DẪN CÀI PHOTOSHOP CS6 (FULL CRACK)

HƯỚNG DẪN CÀI PHOTOSHOP CS6 (FULL CRACK)

by

Hướng dẫn cài photoshop SC6


Bước 1:
 Chọn Install – I have a serial number

1


Bước 2: Chọn Ngôn Ngữ & Accept

2

Bước 3: Khi cài photoshop CS6 bạn nhớ ngắt Internet & Điền Key Cài đặt

Code:
1330-1642-1085-1634-7670-7031

3


Bước 4: Ngắt kết nối Internet – Chọn Connect Later:

4

Bước 5: Chọn Ngôn ngữ – Bản cài đặt & Install

5

Hướng dẫn crack khi kết thúc cài photoshop CS6

Hướng dẫn Cách 1 của “Thuốc”:
Bước 1: Download Pacth C1 theo link trên
Bước 2: Giải nén ta được 2 thư mục x64 & x32

Bước 3:

  • Win x64bit: Copy file amtlib.dll từ thư mục x64 theo đường dẫn: C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe PhotoshopCS6. Ghi đè lên File amtlib.dll có sắn & Save

6

  • Win x32bit: Copy file amtlib.dll từ thư mục x32 theo đường dẫn: C:\Program Files\Adobe\Adobe PhotoshopCS6. Ghi đè lên File amtlib.dll có sắn & Save. (Hình minh họa trên x64 thôi ha )


7

Link download photoshop CS6

Tham khảo tài liệu photoshop

 

Bài viết liên quan