Hướng dẫn lập trình tarô lỗ ren bằng phần mềm Catia

. Click nút Tapping ICon. Hộp thoại hiện ra.

– Geometry Tab Page:

taro 1


3. Click OK để tạo chu trình.

Các đường kính đỉnh ren là đường kính lỗ có sẵn, khi chọn có thể để máy tự động nhận dạng hoặc có thể nhập bằng tay cũng OK.

 

2. Click chọn Machining Strategy ICon :

taro 2   Tarô

 

– Như vậy ở đây dao sẽ gia công ren với tốc độ gia công từ 1 đến 2, sau đó đảo chiều quay, tiếp đến là lùi dao từ 2 đến 3, và tiếp đó là đổi chiều quay như lúc ban đầu.

– NC Output như sau:

taro 3

menu
menu