Hướng dẫn phân rã các chi tiết trong môi trường Assembly

Đầu tiên ta cần có một bản lắp ráp các chi tiết như bên dưới. Tại sao ta phải phân rã các chi tiết trong khi lúc đầu chúng ra đã bỏ công lắp ráp chúng theo cấu trúc hoàn chỉnh mà giờ lại phải tách chúng ra, mục đích của việc phân rã các chi tiết để thấy được cách (trình tự) tháo lắp, cũng như có thể thấy rõ những phần bên trong mà khi lắp thành một khối không thể quan sát được.

311

Bước 1: Ta cần có 1 bản lắp ráp. Có thể không cần hoàn chỉnh vì đôi khi không phải hoàn thành xong 1 cái máy hoàn chỉnh ta mới được phân rã mà ngay từ những cơ cấu bộ phận cấu thành ta cũng có thể phân rã để thấy được cấu tạo của nó.

 

Bước 2: Tiến hành phân rã:

312

–         Gọi lệnh phân rã “Exploded View”

–         Chọn chi tiết hoặc cụm chi tiết cần phẫn rã.

–         Rê chuột vào các muic tên hiển thị trên màn hình, nhấn và giữ chuột vào hướng mũi tên cần phân rã và kéo thả chuột tới vị trí mong muốn.

–         Nhấn “Apply” để hoàn tất một thao tác.

–         Nhấn “Done” để hoàn thành việc phân rã.

–         Nhấn “Ok”  để hoàn thành lệnh.

 

Sau khi đã hoàn thành việc phân rã, tuy nhiên trong quá trình tiếp theo ta nhận ra việc phân rã chưa hợp lý hoặc có chi tiết nào đó bị sai, ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa lại bản phân rã vừa tạo ra bằng cách:

–         Vào thẻ ConfigurationManager.

–         Chọn cấu hình phân rã vừa tạo ra.

314

–         Ta có thể xóa hoặc chỉnh sửa các chi tiết đã được phân rã.

315

Nhấn “Ok” khi đã chỉnh theo mong muốn.

316

menu
menu