Home CAMSolidcam Hướng dẫn sử dụng công cụ phay của phần mềm solidcam (phần2)

Hướng dẫn sử dụng công cụ phay của phần mềm solidcam (phần2)

by vinhtu

8.Nguyên công Probe trong solidcam

      Nguyên công Probe cho phép các bạn có thể tiến hành các phép đo bằng cách sử dụng Probe tool được gắn với máy CNC.Nguyên công Probe 1

Bằng nguyên công này, các bạn có thể xác định vị trí Home hay có thể đo các chi tiết khác nhau.

Start Definition

Mục này cho phép các bạn xác định quy trình nguyên công, các thực hiện và biên dạng hình học.

Technology

Lựa chọn này cho phép các bạn chọn được Probe strategy (cách thức dò) theo những cách sau đây:

Nguyên công Probe 2Action

Lựa chọn này cho phép các bạn chọn cách thực hiện để sữ dụng

Geometry

Lựa chọn này cho phép các bạn có thể xác định được biên dạng hình học .

Phần Technologies

Phần này cho phép các bạn có thể xác định được công nghệ của phương pháp đo dò.

Nguyên công Probe 3

 

Nguyên công Probe 4Preview

Nguyên công Probe 5

9.Modify Geometry trong profiles phay solidcam

       Tùy chọn này cho phép các bạn có thể chỉnh sửa được hình dạng của biên dạng cho mỗi nguyên.

Hộp thoại Modify Geometry chp phép các bạn có thể chỉnh sửa được biên dạng gia công cho nguyên công hiện hành.

Modify Geometry 1

 Tool side

Modify Geometry 2

 Tủy chọn này cho phép các bạn có thể thiết lập được hướng bù dao.

Modify Geometry 3 Chains

Modify Geometry 4

   Mục này thể hiện danh sách tất cả các biên dạng đang có trong biên dạng gia công của nguyên công hiện hành. Một hộp kiểm ở gần mỗi biên dạng cho phép các bạn có thể xác nhận biên dạng đó có nằm trong biên dạng của nguyên công hiện hành hay không..

Phải chuột vào vùng này, một menu xuất hiện cho phép các bạn có thể chọn những tùy chọn khác nhau như:

Modify Geometry 5

  • Lệnh Check All cho phép các bạn có thể chọn tất cả các biên dạng có trong danh sách.
  • Lệnh Uncheck All cho phép các bạn có thể bỏ chọn tất cả các biên dạng có trong danh sách.
  • Lệnh Invert Check States cho phép các bạn có thể đổi  ngược trạnh thái của các biên dạng có trong danh sách.
  • Lệnh Reverse cho phép các bạn có thể thay đổi hướng của biên dạng được chọn trong danh sách.
  • Lệnh Reverse All cho phép các bạn có thể thay đổi hướng của tất cả biên dạng có trong danh sách.Start/End Extension

Start/End Extension

Modify Geometry 6

     Phần này cho phép các bạn có thể thiết lập độ nới rộng của biên dạng được chọn. Các thông số Start và End thiết lập độ dài nới rộng thêm của điểm bắt đầu và kết tục của biên dạng được chọn. Phần nới rộng này sẽ tiếp xúc với biên dạng được chọn tại điểm bắt đầu và điểm kết thúc của biên dạng này.

Modify Geometry 7

Khi các bạn nhập giá trị âm, SolidCAM sẽ rút ngắn biên dạng này lại. Những thông số này có thể được thiết lập bằng việc nhập giá trị vào hay cũng có thể xác định bằng việc nhấp chọn trên chi tiết.

 Final cuts 1 Với tùy chọn này, biên dạng không phải là biên dạng kím.

Nút Apply to all cho phép các bạn có thể dụng dụng tùy chọn này cho tất cả các biên dạng còn lại.

Modify offset

Modify Geometry 8

Phần này cho phép các bạn có thể thiết lập độ xê dịch của dụng cụ so với  biên dạng gia công.

Modify Geometry 9

 

Modify Geometry 10

SolidCAM cho phép các bạn thiết lập  các thông số trong Modify offset bằng cách nhập một giá trị nào đó hay có thể nhấp chọn trên chi tiết.

Nút Apply to all cho phép các bạn có thể áp dụng tùy chọn này cho tất cả các biên dạng còn lại.

Hướng của độ xê dịch cho biên dạng hở sẽ được xác định theo hướng của biên dạng. Nếu là giá trị dương, thì độ xê dịch sẽ được xác định là nằm bên phải của biên dạng (theo hướng của biên dạng này). Nếu là giá trị âm, thì độ xê dịch sẽ được xác định là nằm bên trái của biên dạng (theo hướng của biên dạng này).

Modify Geometry 11

Với một biên dạng kín, giá trị của độ xê dịch này nếu là giá trị dương thì nó sẽ nằm bên ngoài so với biên dạng này; ngược lại nếu là giá trị âm thì sẽ nằm bên trong biên dạng này.

 Modify Geometry 12

Tùy chọn Take 1/2 from selected offset cho phép các bạn có thể xê dịch biên dạng chỉ bằng một nữa giá trị mà các bạn nhập vào.

Như chi tiết dưới đây, chúng ta cón mộ biên dạng gốc mày đỏ, muốn xê dịch biên dạng này nằm ra giữa mà không biết giá trị chính xác và không có điểm nào ở giữa để nhấp chọn. Thì tùy chọn Take ½ from selected sẽ phát huy tác dụng, các bạn nhấp chọn vào một điểm của đương ngoài như hình, lập tức sẽ xuất hiện một biên dạng dưới nằm ở giữa biên dạng gốc và điểm được chọn này.

Modify Geometry 13 Start position

Modify Geometry 14

    Khi các bạn chọn tùy chọn Default , thì điểm bắt đầu sẽ được tự động tính toán và xác định.

Khi các bạn chọn tùy chọn Shift option, các bạn có thể xác định độ chỉnh chuyển của vị trí bắt đầu trên một biên dạng kín. Độ dịch chuyển của điểm bắt đầu này được xác định bằng phần trăm của chiều dài biên dạng này. Các bạn có thể xác định giá trị này bằng cách nhập một giá trị nào đó vào hay cũng có thể nhấp chọn trên chi tiết. Tùy chọn này không áp dụng được cho biên dạng hở.

Nút Apply to all button cho phép các bạn có thể áp dụng tùy chọn này cho tất cả các biên dạng kín trong vùng gia công hiện hành.

Nút Auto next cho phép các bạn có thể thiết lập điểm bắt đầu tiếp theo cho tất cả các biên dạng kím bằng cách nhấp chọn vào một điểm trên chi tiết. Khi tùy chọn này được kích hoạt, biên dạng đầu tiên sẽ tự động sáng lên , cho phép các bạn nhấp chọn một điểm trên nó để làm vị trí bắt đầu. Khi mà điểm này được chọn, SolidCAM sẽ chuyển đến biên dạng kín tiếp theo và các bạn làm tương tự cho đến hết.

 10.tùy chọn Trochoidal milling trong phay solidcam

Tùy chọn này cho phép các bạn có thể thay thế các đường thẳng trong một đường chạy dao thành đường cong  với một bán kính không đổi.  

Wall draft angle 1

 

Tùy chọn này chỉ có thể sử dụng cho các nguyên công như Profile, Pocket và 3D Milling. Trong nguyên công Profile, Depth type bắt buộc phải là một hằng số. Trong nguyên công 3D Milling,  Hatch hay Contour phải được chọn.

Để sử dụng tùy chọn này, các bạn nhấp chọn vào phần như hình dưới

 Trochoidal milling 1    Tùy chọn này cho phép các bạn có thể thay thế các đường thẳng trong một đường chạy dao thành đường cong  với một bán kính không đổi.

Trochoidal milling 2

 Tùy chọn này có những lợi ích như sau:

  • Tách bỏ được kim loại nhanh hơn

Tạo ra một đường cong với bán kính cố định và chỉ có thể thay đổi hướng cho phép chế độ cắt tốc độ nhanh được duy trì.

  • Tuổi thọ của dụng cụ được kéo dài

Với tùy chọn này, việc gia công sẽ trành được sự va đập mạnh, tránh mài mòn dao nhiều. Từ đó giúp tuổi thọ của dụng cụ được kéo dài lâu hơn.

Parameters of trochoidal milling

Hộp thoại Trochoidal cho phép các bạn có thể thiết lập được các thông số của trochoidal milling.

 Trochoidal milling 3

Radius

Giá trị này xác định bán kính của đường tròn dùng để vạch ra đường di chuyển của dao.

Step

Giá trị này cho phép các bạn có thể xác định khoảng cách cuả hai đường tròn liên tiếp dùng để vạch ra đường di chuyển của dao.

 Trochoidal milling 4

Engagement angle

Giá trị này cho phép các bạn có thể thiết lập góc vào dao của dụng cụ.

 Trochoidal milling 5

     Trong suốt quá trình tính toán, SolidCAM sẽ kiểm tra góc vào dao tại mỗi vị trí của dụng cụ được xác định bằng thông số Step. Nếu góc vào dao lớn hơn giá trị cho phép, tại điểm đó SoliCAM sẽ sử dụng chuyển động theo đường tròn với một bán kính được thiết lập bởi thông số Radius. Nếu góc vào dao nhỏ hơn giá trị cho phép, SolidCAM sẽ không cần phải tính toán và tạo ra một đường chạy dao theo hình tròn tại vị trí đó; dụng cụ vẫn sẽ tiếp tục chạy đến vị trí tiếp theo.

Bài viết liên quan