Inventor

Kết cấu Inventor_Bài 19: Thiết kế theo kiểu Farame & Xuất bản vẽ 2D sang định dạng AutoCad

access_timeTháng Tư 2, 2018

10. Thiết kế theo kiểu Farame Lệnh Standard (mm).iam Công dụng: vào môi trường trường lắp ráp 11. Xuất bản vẽ 2D sang định dạng

Kết cấu Inventor_Bài 18: Lắp ráp mô hình và ví dụ & Dynamic simulation (mô phỏng chuyển động)

access_timeTháng Tư 2, 2018

8. Lắp ráp mô hình và ví dụ 8.1. Lắp ráp mô hình  8.2. Ví dụ 9. Dynamic simulation (mô phỏng chuyển động) Lệnh Standard

Kết cấu Inventor_Bài 17: Môi trường lắp ráp Assemble

access_timeTháng Ba 30, 2018

7. Môi trường lắp ráp Assemble    

Kết cấu Inventor_Bài 16: Môi trường vẽ phác thảo sketch 3D & Tham kế bản vẽ theo tham số

access_timeTháng Ba 30, 2018

4. Môi trường vẽ phác thảo sketch 3D 5. Tham kế bản vẽ theo tham số  

Kết cấu Inventor_Bài 15: Hình trong không gian 3 chiều (3D Model)

access_timeTháng Ba 30, 2018

3. Hình trong không gian 3 chiều (3D Model) Các hình trong không gian 3 chiều là các khối đặc, các đường và các mặ

Kết cấu Inventor_Bài 14: Autodesk inventor và thiết lập bản vẽ & Môi trường vẽ phác thảo sketch 2D

access_timeTháng Ba 29, 2018

Phần 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Bài 1. AUTODESK INVENTOR VÀ THIẾT LẬP BẢN VẼ               GIỚI THIỆU AUTODESK INVENTOR Autodesk Inventor là một trong

Kết cấu Inventor_Bài 13: Xây dựng bản vẽ hai chiều

access_timeTháng Ba 29, 2018

9. Xây dựng bản vẽ hai chiều Vào môi trường xây dựng bản vẽ hai chiều

Kết cấu Inventor_Bài 12: Lắp ráp và Mô phỏng chuyển động hộp giảm tốc

access_timeTháng Ba 27, 2018

8. Lắp ráp và Mô phỏng chuyển động hộp giảm tốc 8.1. Hộp giảm tốc bánh răng trụ răng thẳng – răng nghiêng 8.1.1. Lắp

Kết cấu Inventor_Bài 11: Tính toán bộ truyền vít me – đai ốc & Thiết kế vỏ hộp

access_timeTháng Ba 27, 2018

6. Tính toán bộ truyền vít me – đai ốc Công dụng: Tính toán bộ truyền vít me – đai ốc 7. Thiết kế vỏ hộp.

Kết cấu Inventor_Bài 10: Tính bộ truyền xích & Tính toán và thiết kế bộ truyền bánh răng

access_timeTháng Ba 27, 2018

4. Tính bộ truyền xích Vào môi trường thiết kế (Design) 4.3. Ví dụ  5. Tính toán và thiết kế bộ truyền bánh răng 5.1.1.

1 2 3 17
menu
menu