Kết Hợp AutoCad và SolidWorks – Phần 2: Công cụ FeatureWorks trong Solidworks

Bài cuối cùng trong loạt bài viết: “Kết hợp, chuyển đổi file giữa AutoCad và Solidwork“. Bài này sẽ giới thiệu về công cụ FeatureWorks trong Solidworks, thật ra công cụ  này cũng ít dùng vì nếu xây dựng mô hình 3D thì dùng luôn Solidworks, ít ai đi xây dựng mô hình bằng phần mềm khác rồi chuyển qua Solidworks sử lý cả, tuy nhiên cũng có trường hợp bạn gặp nó (đối tác đưa sẵn file cho mình chẳng hạn). Vậy chúng ta cùng tìm hiểu công cụ này nhé.

Về công cụ này thì 2 người nổi tiếng nhất về khả năng sử dụng Solidworks ở Việt Nam đều đã có bài viết rồi, mình không dám múa rìu qua mắt thợ nữa ^^, giới thiệu lại cho mọi người biết thôi nhé.

Trong thực tiễn, đôi khi chúng ta nhập vào SolidWorks các file thiết kế bằng các ứng dụng CAD khác. Với các mô hình nhập này, ta chưa thể hiệu chỉnh chúng ngay được, ngoại trừ việc tạo thêm cho chúng các feature mới. Nếu ta muốn thay đổi các tham số của chúng, trước tiên, ta cần nhận diện được các lệnh (hay các feature) đã được sử dụng để tạo ra chúng. Phần mềm FeatureWorks được tích hợp trong ứng dụng SolidWorks sẽ giúp ta nhận diện các đặc điểm trên mô hình và tạo thành các feature tương ứng, giống như chúng được thiết kế bằng SW. Đối với các feature được tạo trên cơ sở các sketch, ta cũng có thể sửa đổi các biên dạng sketch để thay đổi hình dạng của mô hình.

Như vậy, quá trình nhận diện các feature là quá trình thiết kế ngược, tức là từ mô hình có sẵn, ta phải tạo lại các feature đã được dùng để tạo ra mô hình này. Ta sẽ nhận diện từ những feature cuối cùng của quá trình xây dựng mô hình, sau đó tiến hành nhận diện dần những feature khác, rồi cuối cùng mới nhận diện feature tạo khối cơ sở ban đầu. Quá trình này hoàn toàn ngược với trình tự thiết kế, do đó, với những ai chưa thành thạo, trước khi tiến hành nhận diện các feature, hãy mường tượng ra quá trình thiết kế thuận, rồi phác thảo ra tiến trình nhận diện theo trình tự ngược lại.Để sử dụng ứng dụng FeatureWorks và thiết lập các tùy chọn của SolidWorks, ta làm như sau:
1. Click Tools, Add-Ins.
2. Trong hộp thoại này, chọn FeatureWorks, rồi click OK.
3. Để không dùng tùy chọn Use fully defined sketches, click Options trên thanh công cụ chuẩn. Tại nhãnSystem Options, click Sketch. Hủy kiểm Use fully defined sketches, rồi click OK.

Ví dụ, ta nhập vào SW mô hình như sau:

Mô hình part xuất hiện trong cây thiết kế là Imported1.
2. Click No nếu được hỏi có hay không chạy Import Diagnostics.
3. Nếu FeatureWorks nhắc bạn tiến hành nhận diện ngay, click No.
4. Click FeatureWorks Options trên thanh công cụ FeatureWorks. (Chỉ có hai công cụ thôi!).

Tại hộp thoại này, hãy thiết lập như minh họa dưới rồi OK:

 Kết Hợp AutoCad và SolidWorks – Phần 4: Công cụ FeatureWorks trong Solidworks

Bây giờ, ta sẽ phân tích mô hình để xem trình tự thiết kế như thế nào? Tất nhiên là các bạn có thể có quan điểm khác, không sao cả, ta chỉ cần vạch ra lộ trình thiết kế hợp lý để rồi sẽ “thiết kế ngược” với trình tự đã vạch ra. Với tôi, trình tự như sau:

1. Dựng khối hộp đứng bằng lệnh Extrude
2. Làm thêm phần nhô ra dưới đế cũng bằng lệnh Extrude
3. Cắt rãnh chữ nhật bằng lệnh Extruded Cut
4. Cắt rãnh phía trên bằng lệnh Revolved Cut
5. Khoét các lỗ bu-lông chìm bằng trình tạo lỗ
6. Cắt lỗ tròn ngang cũng bằng lệnh Extruded Cut
7. Làm tròn cạnh ở góc đến và thân bằng lệnh Fillet
8. Vát mép trên bằng lệnh Chamfer

Thế thì ta sẽ làm ngược lại, tức là cho phần mềm nhận diện các lệnh theo trình tự từ dưới lên.

Nhấn công cụ Recognize Features trên thanh công cụ FeatureWorks, trong bảng thuộc tính, ta chọnChamfer trong Feature type, thiết lập như minh họa dưới, rồi chọn 1 mặt vát thì các vát mép liền kề đều được chọn theo:

 Kết Hợp AutoCad và SolidWorks – Phần 4: Công cụ FeatureWorks trong Solidworks

Khi ta nhấn nút Recognize trong bảng thì các mép vát liền biến mất khỏi mô hình, chúng đã được nhận diện.

Tiếp tục, vẫn trong bảng này, ta chọn lệnh Fillet/Round trong Feature type và các thiết lập như minh họa dưới, chọn mặt cong giữa thân và đế:

 Kết Hợp AutoCad và SolidWorks – Phần 4: Công cụ FeatureWorks trong Solidworks

Khi ta nhấn nút Recognize trong bảng thì góc lượn biến mất khỏi mô hình, nó đã được nhận diện.

Chọn tiếp Cut Extrude và các thiết lập như minh họa, chọn mặt lỗ ngang:

 Kết Hợp AutoCad và SolidWorks – Phần 4: Công cụ FeatureWorks trong Solidworks

Khi ta nhấn nút Recognize trong bảng thì lỗ này biến mất khỏi mô hình.

Chọn Hole và các thiết lập như minh họa dưới, chỉ chọn một mặt trụ thì các mặt liên quan của lỗ này đều được chọn theo:

 Kết Hợp AutoCad và SolidWorks – Phần 4: Công cụ FeatureWorks trong Solidworks

Khi ta nhấn nút Recognize trong bảng thì cả hai lỗ này biến mất khỏi mô hình.

Chọn Cut Revolve và các thiết lập như minh họa dưới, chỉ chọn một mặt cong thì các mặt liên quan của rãnh này đều được chọn theo:

 Kết Hợp AutoCad và SolidWorks – Phần 4: Công cụ FeatureWorks trong Solidworks

Khi ta nhấn nút Recognize trong bảng thì toàn bộ rãnh này biến mất khỏi mô hình.

Chọn Cut Extrude và các thiết lập như minh họa dưới, chỉ chọn một trong các mặt của rãnh dưới đáy:

 Kết Hợp AutoCad và SolidWorks – Phần 4: Công cụ FeatureWorks trong Solidworks

Khi ta nhấn nút Recognize trong bảng thì toàn bộ rãnh này biến mất khỏi mô hình.

Chọn Boss Extrude và các thiết lập như minh họa dưới, chọn mặt trước của đế:

 Kết Hợp AutoCad và SolidWorks – Phần 4: Công cụ FeatureWorks trong Solidworks

Khi ta nhấn nút Recognize trong bảng thì toàn bộ phần đế biến mất khỏi mô hình.

Lại chọn Boss Extrude và các thiết lập như minh họa dưới, chọn mặt phía trước:

 Kết Hợp AutoCad và SolidWorks – Phần 4: Công cụ FeatureWorks trong Solidworks

Khi ta nhấn nút Recognize trong bảng thì toàn bộ mô hình biến mất rồi xuất hiện như sau:

 Kết Hợp AutoCad và SolidWorks – Phần 4: Công cụ FeatureWorks trong Solidworks

Trong hộp thoại, ta nhấn chọn Map Features và có kết quả:

 Kết Hợp AutoCad và SolidWorks – Phần 4: Công cụ FeatureWorks trong Solidworks

Như vậy là trên cây thiết kế, ta có đầy đủ các feature để có thể hiệu chỉnh mô hình như chính là nó đã được thiết kế bằng SW.

Bài viết của chú DCL – www.meslab.org/mes

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu