Khả năng thiết kế mẫu 2D dày giép của Delcam CRISPIN Engineer

Engineer là phần mềm kỹ thuật CAD dẫn đầu thị trường quốc tế được sử dụng bởi cả hai thương hiệu trên toàn thế giới và các nhà sản xuất nhỏ. Thông tin phản hồi và phát triển làm cho nó nhưng dễ sử dụng giải pháp kỹ thuật mô hình 2D toàn diện và mạnh mẽ nhất.
Cùng với nhau, các tính năng này cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát chi phí dụng cụ và loại bỏ sự cần thiết phải thỏa hiệp trong sản xuất để bạn có được thiết kế để sản xuất nhanh hơn.

main
1FAST AND ACCURATE PATTERN CREATION
Drag and drop edge-types onto a net boundary edge to create margins, markers and notches quickly

2MODIFY YOUR DESIGN FASTER AND WITH PRECISION
Update associated pieces such as lining automatically

3MAXIMISE PATTERN PIECE EFFICIENCY
See recommendations of how a pattern piece can be divided or reshaped to increase efficiency

4ENSURE ACCURACY QUICKLY
Output to most cutting systems for prototypes

5REDUCE TIME CREATING PATTERNS
Open a model you have designed in ShoeMaker to create your 2D pattern automatically

6CREATE PARTS INSTANTLY
Create boundaries with a single mouse click

7CREATE DESIGN VARIATIONS RAPIDLY
Automatically adapt your pattern to fit a new last forme

Tài liệu tự học Delcam cơ bản và nâng cao
Khóa học Delcam cho người đi làm
comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu