Lấy đối xứng qua trục – Lệnh Mirror AutoCAD Mechanical

Lệnh Mirror dùng để tạo đối tượng mới đối xứng với các đối tượng được chọn qua một trục (2 điểm).
Gọi lệnh Mirror bằng các cách sau:

lenh mirror 1lenh mirror 2

Trong quá trình thực hiện, lệnh Mirror yêu cầu ta chọn 2 điểm nằm trên đường đối xứng (first point và second point of mirror line), 2 điểm này ta có thể chọn bằng cách truy bắt điểm.

 

Command: MI
Select object:
Chọn đối tượng gốc cần lấy đối xứng Select object:
Chọn tiếp đối tượng hoặc nhấn Enter để kết thúc việc chọn đổi tượng
Specif}’ first point of mirror line:
Chọn điểm thứ nhất của trục đối xứng Specify second point of mirror line:
Chọn điểm thứ hai của trục đối xứng Erase source objects? [Yes/No] <N>:
Xóa đối tượng được chọn hoặc không?
Nhập “N” nếu không muốn xóa đối tượng được chọn
Nhập “Y” nếu muốn xóa đổi tượng được chọn.
Lưu ý: Trường hợp chữ (Text) đối xứng bị ngược (MIRRTEXT=1) thì trước khi thực hiện lệnh Mirror ta phải đổi biến MIRRTEXT=0 (mặc định AutoCAD Mechanical 2014 biến MIRRTEXT=0)

lenh mirror 3

 

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu