Lợi ích khi sử dụng revit mep là gì?

revitmep

Autodesk Revit MEP là một mô hình thông tin (BIM) xây dựng phần mềm được tạo ra bởi Autodesk cho các chuyên gia tham gia vào các kỹ thuật MEP. MEP là viết tắt của cơ khí, điện và hệ thống ống nước, là một trong những phần mềm ưu việt dành cho việc lập mô hình thông tin xây dựng,tất cả dữ liệu đều thống nhất ở dạng 3D theo mô hình BIM.

Những lợi thế khi sử dụng revit mep:

+ Tối đa năng suất, giúp tinh giản thiết kế

+ Đẩy nhanh tiến độ các dự án thiết kế

+ Ngoài revit mep còn cung cấp các công cụ như: Construction Documentation, Pressure and Flow Calculations, Pressure Loss Reports,…..

menu
menu