Lưới và hiển thị bề mặt

Một đám mây điểm trong scan 3D có thể gồm các thông tin texture, và một lưới cũng có các thông tin này. Trong hình ví dụ bên dưới, bên trái thể hiện lưới không có thông tin texture và hình bên phải là lưới có texture. Hình này giúp minh họa cách mà lưới với màu sắc có thể tạo các đối tượng thực.

hienthiluoi
Chỉ tạo lưới và lưới có màu sắc
Có hai phương pháp để thể hiện màu sắc trên lưới. Loại đầu tiên là sử dụng file hình ảnh (jpg, bmp, etc) và mỗi điểm có một thông tin vị trí trên hình dạng bitmap, cho phép màu mượt hơn khi điền đầy giữa các điểm. Cách thứ hai là sử dụng các mã màu R, G, B cho các điểm hoặc cho tam giác. Trong trường hợp lưới có độ phân giải cao, Nó đã đủ thông tin cần thiết để tạo hình, nhưng trong các vùng mật độ thấp, hình ảnh thể hiện không trung thực, do thiếu thông tin màu sắc. Nếu một lưới có thông tin texture, nó có thể chuyển đổi từ hình tới một điểm màu và các vùng khác.
Làm thế nào để xuất một lưới?
Một lưới có thể được tạo thành thông qua quá trình chuyển đổi lưới, và thường sử dụng trong CAD, CAM, CAE và đồ họa máy tính. Những phần mềm bên dưới có thể xuất được lưới.

  • Các phần mềm scan đi kèm có thể xuất lưới từ đám mây điểm
  • Các phần mềm scan chuyên nghiệp như Rapidform XOR, Geomagic có thể xuất và hiệu chỉnh lưới
  • Các phần mềm CAD, CAM, CAE khác có thể xuất lưới dạng chuẩn như .stl
  • Phần mềm đồ họa 3D xuất và mô hình hoàn chỉnh cho lưới.

    Trung tâm ADVANCE-CAD.COM

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu